Vizionáři

Panna Maria se zjevuje vizionářům, kteří mají každodenní zjevení, na místě, kde se zrovna v daný čas nacházejí.

V současné době jsou vizionáři při zjevení nejčastěji v kruhu své rodiny a přátel. Jsou také tzv. “veřejná” zjevení, která se konají např. u Modrého kříže, či v Hradu a kde může kdokoliv přijít a být na zjevení přítomen.

Čas byl na počátku zjevení různý, dnes je ustanoven na 17:40 (zimní čas), resp. 18:40 (letní čas).

Ivanka Ivanković - Elez

Je dcerou Jagody a Ivana. Narodila se 21. června 1966 v Bijakovići. Má staršího bratra a sestru. V době prvních zjevení navštěvovala Ivanka střední ekonomickou školu v Mostaru, ale brzy poté ji opustila. V roce 1986 se vdala za Rajka Eleza, s kterým má tři děti, Kristinu (1987), Jurja (1990) a Ivana (1994). Společně žijí v Miletině, farnost Medjugorje.

Ivanka první viděla Pannu Marii. Každodenní zjevení měla do 7. května 1985, kdy jí Panna Maria zjevila desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou ročně, a to vždy na výročí zjevení, tedy 25. června. Na začátku zjevení měla Ivanka 15 let.

Modlitební úmysl, který jí Panna Maria svěřila je za rodiny.

Mirjana Dragičević - Soldo

Je dcerou Mileny a Joza. Narodila se 18. března 1965 v Sarajevu, kde studovala gymnázium a následně agronomii. V roce 1989 se provdala za Marka Solda, se kterým má dvě dcery, Mariju (1990) a Veroniku (1994). Společně žijí v Bijakovići v Medjugorii.

Každodenní zjevení měla do 25. prosince 1982, kdy jí Panna Maria svěřila poslední desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat pouze jedenkrát ročně, a to vždy v den jejich narozenin, tedy 18. března. Od 2. srpna 1987 měla zjevení každý druhý den v měsíci. Při těchto zjeveních dostávala poselství pro farnost a svět. Na začátku zjevení měla Mirjana 16 let.

Modlitební úmysl, který jí Panna Maria svěřila je za nevěřící, tedy za ty, kteří nepoznali Boží lásku.

Jakov Čolo

Je synem Jaky a Anteho. Narodil se 6. března 1971 v Sarajevu, od dětství však žil v Bijakovići. Po střední škole se vyučil zámečníkem a pomáhal františkánům na farním úřadě v Medjugorii. Dnes vede humanitární organizaci “Mariiny ruce”. V roce 1993 se oženil s Italkou Annalisou Barozzi z Asoli, kterou poznal, když pracoval v Itálii. Mají spolu tři děti, Arijanu, Davida Emanuela a Mirjanu Klaru. Žijí spolu v Bijakovići, ale často pobývají též v Itálii.

Každodenní zjevení měl do 12. září 1998, kdy mu Panna Maria svěřila poslední tajemství (desáté) a slíbila mu, že se mu bude zjevovat jednou ročně na Vánoce, tedy 25. prosince. Na začátku zjevení měl Jakov 10 let.

Modlitební úmysl, který mu Panna Maria svěřila je za nemocné.

Ivan Dragičević

Je synem Zlaty a Stanka. Narodil se 25. května 1965 v Bijakovići. Po dokončení střední školy se Ivan stal kuchařem. V mládí však cítil povolání ke kněžství, odešel proto na studia do semináře ve Visokom a Dubrovniku, kde nakonec zjistil, že toto není jeho životní cesta a seminář opustil. V roce 1989 se v Medjugorje seznámil s Američankou Lauren Murphy, se kterou se v roce 1994 oženil. Mají spolu čtyři děti, Kristinu (1995), Mihaelu Michaylu (2000), Daniela (2001) a Matthewa (2008). Žijí střídavě v Bostonu (USA) a v Medjugorii.

Dosud má každodenní zjevení, během kterých mu Panna Maria svěřila devět tajemství. Na začátku zjevení měl Ivan 16 let.

Modlitební úmysl, který mu Panna Maria svěřila je za mladé a za kněze.

Vicka Ivanković-Mijatović

Je dcerou Zlaty a Pera. Narodila se 3. září 1964 v Bijakovići. Má sedm sourozenců a je vystudovaná textilní technička.  V roce 2002 se vdala za Marija Mijatoviće a má s ním dvě děti, Mariju-Sofiju (2003) a Anteho (2005). Společně žijí v Krehinu Gradcu nedaleko Medjugorje.

Dosud má každodenní zjevení, během kterých jí Panna Maria svěřila devět tajemství. Také jí nadiktovala svůj životní příběh, který Vicka sepsala do tří sešitů. Jeho zveřejnění bude možné až v okamžiku, kdy jí k tomu dá Panna Maria svolení. Na začátku zjevení měla Vicka 16 let.

Modlitební úmysl, který jí Panna Maria svěřila je za nemocné.

Marija Pavlović-Lunetti

Je dcerou Ivy a Filipa. Narodila se 1. dubna 1965 v Bijakovići. Studovala na kadeřnici v Mostaru. V roce 1993 se vdávala v Milánu v Itálii. Jejím manželem se stal Ital Paolo Lunetti, s kterým má čtyři syny, Miju Michelea (1994), Franju (1994), Marka (1998) a Ivana Giovannija (2002). Žijí střídavě v Monze a v Medjugorii.

Dosud má každodenní zjevení, během kterých jí Panna Maria svěřila devět tajemství. Prostřednictvím její osoby dostává svět a farnost Medjugorje od Panny Marie poselství každého dvacátého pátého dne v měsíci. Na začátku zjevení měla Marija 16 let.

Modlitební úmysl, který jí Panna Maria svěřila je za řeholníky a řeholnice a za duše v očistci.