Poselství

25. května 2024

„Drahé děti,
v tomto milostivém čase vás zvu k modlitbě srdcem. Děti moje, vytvářejte modlitební skupiny, kde se budete povzbuzovat k dobru a růst v radosti.
Děti moje, ještě jste daleko. Proto se znovu obracejte a vyberte si cestu svatosti a naděje, aby vám Bůh dal pokoj v hojnosti.
Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

25. dubna 2024

„Drahé děti,
jsem s vámi, abych vám řekla, že vás miluji a povzbuzuji vás k modlitbě, protože satan je silný a každým dnem jeho moc roste prostřednictvím těch, kteří si vybrali smrt a nenávist.
Vy, děti moje, buďte modlitbou a mé prodloužené ruce lásky pro všechny ty, kteří jsou ve tmě a hledají světlo našeho Boha.
Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

25. března 2024

„Drahé děti,
v tomto milostiplném čase se modlete se mnou, aby ve vás i okolo vás zvítězilo dobro. Zvláště se, děti, modlete sjednocené s Ježíšem na Jeho křížové cestě. Vložte do svých modliteb toto lidstvo, které bez Boha a Jeho lásky bloudí.
Děti moje, buďte modlitbou, buďte světlem a svědky všem těm, se kterými se setkáváte, aby milosrdný Bůh byl milosrdný k vám.
Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

25. února 2024

„Drahé děti,
modlete se a obnovte svá srdce, aby dobro, které jste zasely, přineslo plody radosti a jednoty s Bohem.
Koukol zachvátil mnohá srdce a stala se neplodnými. Proto vy, děti moje, buďte světlo, láska a mé prodloužené ruce v tomto světě, který touží po Bohu, který je láska.
Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

25. ledna 2024

„Drahé děti,
nechť je tento čas časem modlitby.“

25. prosince 2023

„Drahé děti, přináším vám mého syna Ježíše, aby vaše srdce naplnil pokojem, neboť on je pokoj. Děti moje, hledejte Ježíše v tichu svého srdce, aby se znovu narodil. Svět potřebuje Ježíše, proto, děti moje, hledejte ho v modlitbě, protože on se každodenně dává každému z vás.“

Dnes přišla Panna Maria ve slavnostních šatech s malým Ježíšem v náručí. Ježíš vztáhl ruku na znamení požehnání a Panna Maria se modlila nad námi v aramejském jazyce.

25. listopadu 2023

„Drahé děti, nechť je tento čas protkán modlitbou za pokoj a dobrými skutky, aby byla cítit radost z očekávání Krále pokoje ve vašich srdcích, rodinách a ve světě, který nemá naději. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

25. října 2023

„Drahé děti, větry zla, nenávisti a nepokoje vanou zemí, aby zničily životy. Proto mě Nejvyšší posílá k vám, abych vás vedla na cestu pokoje a jednoty s Bohem a lidmi. Vy jste, děti moje, mýma nataženýma rukama: modlete se, postěte a přinášejte oběti za pokoj – poklad, po kterém touží každé srdce. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

25. září 2023

„Drahé děti, zvu vás k silné modlitbě. Modernizmus chce vstoupit do vašich myšlenek a ukrást vám radost z modlitby a setkání s Ježíšem. Proto, drahá moje dítka, obnovte modlitbu ve svých rodinách, aby moje mateřské srdce bylo radostné jako v prvních dnech, když jsem vás vybrala a modlitba zaznívala ve dne v noci a nebe nemlčelo, ale hojně darovalo tomuto místu milosti, mír a požehnání. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

25. srpna 2023

„Drahé děti, v tomto milostiplném čase vás volám k modlitbě srdcem. Ať vaše srdce, dítka, jsou pozdvižena k nebi, aby vaše srdce pocítilo Boha lásky, který vás léčí a miluje nesmírnou láskou. Proto jsem s vámi, abych vás vedla cestou obrácení srdce. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

25. července 2023

„Drahé děti, v tomto milostiplném čase, ve kterém mě Nejvyšší k vám poslal, abych vás milovala a vedla na cestě obrácení, přinášejte svoje modlitby a oběti za všechny ty, kteří jsou daleko a nepoznali Boží lásku. Vy buďte, dítka, svědci lásky a míru pro všechna nepokojná srdce. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

25. června 2023

„Drahé děti, nejvyšší mi dovolí, abych byla mezi vámi, abych za vás prosila, abych vám byla Matka a útočiště vaše. Dítka, vybízím vás, vraťte se k Bohu a modlitbě a Bůh vám hojně požehná. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

25. května 2023

„Drahé děti, zvu vás, abyste šly do přírody a modlily se, aby Nejvyšší hovořil ve vašem srdci a abyste pocítily sílu Ducha Svatého, byste svědčily o lásce, kterou Bůh má ke každému stvoření. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

25. dubna 2023

„Drahé děti! Volám vás všechny, abyste byly nositeli míru a radosti vzkříšeného Ježíše pro všechny ty, kteří jsou daleko od modlitby, aby je Ježíšova láska skrze váš život proměnila k novému životu obrácení a svatosti. Děkuji vám, že jste přijaly mé pozvání.“

25. března 2023

„Drahé děti, ať pro vás tento čas bude časem modlitby.“

25. února 2023

„Drahé děti, obracejte se a oblečte se do šatu kajícníků a osobní hlubokou modlitbou a v pokoře žádejte od Nejvyššího mír. V tomto milostiplném čase vás chce Satan svést, ale vy, dítka, hleďte na mého Syna a následujte Ho ke Kalvárii v odříkání si a půstu. Jsem s vámi, protože mi Nejvyšší dovolí, abych vás milovala a vedla k radosti srdce ve víře, která roste pro všechny ty, kteří Boha milují nadevšecko. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“

25. ledna 2023

"Drahé děti, modlete se se mnou za mír, protože satan si přeje válku a nenávist v srdcích i národech. Proto se modlete a obětujte své dny půstem a pokáním, aby vám Bůh dal mír. Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk si nepřeje Boha. Proto jde lidstvo k propasti. Vy jste, dítka, moje naděje. Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to, co jsem začala ve Fatimě i tady. Modlete se a svědčte o míru ve svém okolí a buďte lidmi míru. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.“