Pastorační personál

Farnost sv. Jakuba apoštola – Medjugorje


Apoštolský vizitátor

Mons. Aldo Cavalli

(Leccov, 1946)

Narodil se ve městě Leccov roce 1946. Dne 18. března 1971 byl v Bergamu vysvěcen na kněze. Poté několik let vyučoval literaturu v semináři, zatímco studoval politologii a společenské vědy. V roce 1975 začal studovat diplomacii na Papežské církevní akademii. Vystudoval kanonické právo a teologii a dále také politologii.

V roce 1979 vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce, kdy byl v roce 1996 jmenován papežem Janem Pavlem II. apoštolským delegátem v Angole. Biskupské svěcení přijal z rukou kardinála Angela Sodana 26. srpna 1997 a v letech 1997 až 2021 působil jako apoštolský nuncius v Angole, v Demokratické republice Svatý Tomáš a Princův ostrov, dále pak v Chile, Kolumbii, Libyi, na Maltě a v Nizozemí.

Dne 27. listopadu 2021 ho papež František jmenoval zvláštním apoštolským vizitátorem farnosti Medjugorje, kde působí dodnes.


Farář

Fra Zvonimir Pavičić, OFM

(Mostar, 1989)

Narodil se v Mostaru v roce 1989. Prošel vzděláním na základní a střední škole ve městě Široki Brijeg. V roce 2017 absolvoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity v Záhřebu, kde byl dne 26. února 2017 vysvěcen na jáhna. Kněžské svěcení přijal 25. června 2017 v Mostaru.

Do Medjugorje byl umístěn již jako jáhen, kde následně zůstal i po kněžském svěcení. Funkci farního vikáře plnil až do srpna 2022, kdy převzal úřad medjugorského faráře.


Farní vikář

Fra Karlo Lovrić, OFM

Narodil se 2. prosince 1941 v Uzarići a vzdělání získal na různých školách v Chorvatsku. V roce 1963 absolvoval vojenskou službu a následně vstoupil do františkánského řádu. Po roce získávání pastoračních zkušeností na Humaci začal studovat filozofii a teologii na různých místech, včetně Visoku, Sarajeva a Königsteinu. Kněžství přijal 29. června 1968 ve Frankfurtu nad Mohanem.

Působil jako duchovní asistent ve farnosti sv. Ante na Humaci/Ljubuškia následně vedl katolické mise ve Švýcarsku, zejména v St. Gallen, Lausanne a v Curychu. Fra Karel Lovrić, OFM byl vedoucím různých katolických misií ve Švýcarsku a zastával i funkce národního a zemského delegáta pro chorvatské katolické misie.

Od poloviny května 2005 pak působí jako duchovní asistent ve farnosti Medjugorje.


Farní vikář

Fra Ivan Dugandžić, OFM

(Krehin Gradac, 1943)

Narodil se v Krehin Gradaci v roce 1943. Absolvoval střední školu v Zadaru a Dubrovníku. Následně začal studovat filozofii a teologii ve Visoku a pokračoval ve studiích v Königsteinu, kde maturoval. V roce 1969 byl vysvěcen na kněze ve Frohnleitenu a následně získal doktorát z biblické teologie v roce 1976 ve Würzburgu.

Během svého duchovního života sloužil v Medjugorii v letech 1970 1972 a opět v letech 1985 1988. Zastával různé funkce, včetně sekretáře františkánské provincie Hercegoviny, vychovatele noviců, vychovatele teologů, správce kláštera františkánské provincie Hercegoviny v Záhřebu, profesora na KBF a vedoucí katedry Písma svatého Nového zákona na KBF Univerzity v Záhřebu. Kromě toho se podílel na psaní odborných knih, článků a recenzí. Překládal avystupoval na odborných setkáních a fórech, redigoval odborné práce. Jeho kniha “Biblická teologie Nového zákona” byla přijata jako vysokoškolská učebnice na univerzitě v Záhřebu.

Od srpna 2013 působí jako farní vikář v Medjugorii.


Farní vikář

Fra Dragan Ružić, OFM

(Sarajevo, 1962)

Narodil se v Sarajevu v roce 1962. Absolvoval střední školu ve Visoku a poté studoval filozofii a teologii v Sarajevu a Bologni. V Římě pakabsolvoval postgraduální studium. Magisterský titul získal v roce 1997 na Salesianu s prací zaměřenou na vliv televizní reklamy na nezletilé. Na kněze byl vysvěcen v roce 1989 v Bologni.

V průběhu své duchovní kariéry působil jako duchovní asistent v Mostaru a Tomislavgradu a zastával pozici sekretáře františkánské provincie Hercegoviny. Od února 1999 pracoval na Generální kurii v Římě a tuto funkci zastával až do svého přeložení do Medjugorje.


Farní vikář

Fra Slavko Soldo, OFM

(Medžugorje, 1946)

Narodil se v Medjugorii v roce 1946. Navštěvoval střední školu v Dubrovníku a poté studoval filozofii a teologii v Sarajevu, Trentu a Římě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1972 v Königsteinu. Po vysvěcení odešel do Kustodie františkánské provincie Hercegoviny v USA, kde působil na různých pozicích v různých farnostech a klášterech.

Sloužil ve farnostech ve West Allis, New Yorku, Chicagu a Steelton. Také zastával různé funkce v rámci františkánské kustodie s centrem v Chicagu. V letech 1987 až 1989 založil a vedl chorvatský náboženský rozhlasový program ve West Allis. V roce 1991 v New Yorku založil „Fond na pomoc obětem Homeland War“ a byl redaktorem „Kustodijski vjesnik“ v letech 1994 až 2001.

Od srpna 2016 působí jako farní vikář v Medjugorii.


Farní vikář

Fra Antonio Primorac, OFM

(Stuttgart, 1993)

Narodil se v roce 1993 ve Stuttgartu a vyrůstal v Humaci, kde také navštěvoval základní školu. Středoškolská studia absolvoval v Ljubuški. Františkánský hábit přijal 13. července 2014 v Mostaru. Následně začal studovat teologii v Záhřebu a svá studia dokončil v Římě. Na jáhna byl vysvěcen 21. listopadu 2020 v katedrále v Mostaru, a potébyl zde 29. června 2021 také vysvěcen na kněze. Po kněžském svěcení zůstal aktivní ve farnosti Medjugorje.


Farní vikář

Fra Jure Barišić, OFM

(Tomislavgrad, 1979)

Narodil se v Tomislavgradu v roce 1979 a dokončil základní a střední školu ve městě Velika Gorica, v Chorvatsku. Františkánský hábit přijal 17. července 2011 v ŠirokemBrijegu. Absolvoval studium na Katolické teologické fakultě Univerzity v Záhřebu, které úspěšně ukončil v roce 2017.

Na jáhna byl vysvěcen v Kongoře 26. prosince 2017 a poté byl 29. června 2018 vysvěcen na kněze v Mostaru. Před svou službou v Medjugorii sloužil jako jáhen v klášteře v ŠirokemBrijegu, kde františkáni spravují poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V letech 2018 až 2022 působil jako farní vikář ve farnosti sv. Štěpána na Čeri. Od srpna 2022 pak slouží jako farní vikář v Medjugorii.


Farní vikář

Fra Ivan Hrkać, OFM

(Posusje, 1996)

Narodil se v roce 1996 v Posušje. Dokončil základní školu v Širokem Brijegu, následně i střední školu ve Visoku. Františkánský hábit přijal12. července 2015 v Mostaru. V roce 2021 promoval na Filosofickém a teologickém institutu Tovaryšstva Ježíšova (FTIDI) v Záhřebu.

Na jáhna byl vysvěcen 30. října 2021 v katedrále v Mostaru, a poté, dne 29. června 2022, byl v téže katedrále v Mostaru vysvěcen na kněze.

V současné době slouží jako farní vikář v Medjugorii.


Farní vikář

Fra Marin Mikulić, OFM

(Kočerín, 1993)

Narodil se 9. září 1993 v Kočerinu, kde absolvoval základní školu a následně také střední školu v Širokem Brijegu. Františkánský hábit přijal 17. července 2016 v Mostaru a věčné sliby složil 4. září 2021 v Medjugorii.

V roce 2022 promoval na Filosofickém a teologickém institutu Tovaryšstva Ježíšova (FTIDI) v Záhřebu. Podle rozhodnutí františkánské provincie Hercegoviny byl následně jmenován do služby ve farnostiMedjugorje. Na jáhna byl vysvěcen 22. října 2022 v Mostaru, kde byl poté následně dne 29. června 2023 vysvěcen na kněze.

V současné době slouží jako farní vikář v Medjugorii.


Laický bratr

Fra Josip Marija Katalinić, OFM

(Pepelana u Virovitice, 1952)

Narodil se v Pepelana u Virovitica v roce 1952. Vstoupil do noviciátu františkánského řádu v Humaci v roce 1989 a dne 17. září 1994 složil věčné sliby. Po svém vstupu do řádu sloužil ve františkánských klášterech v Mostaru a Širokem Brijegu.

Od července 2002 působí ve farnosti Medjugorje.


Sestry Františkánské školy

Ve farnosti Medjugorje také působí sestry františkánské školy, které jsou součástí pastorace a plní různé úkoly v rámci farnosti. Jejich služba zahrnuje péči o sakristii, zpěv a plnění domácích prací. Tímto způsobem aktivně přispívají k duchovnímu a komunitnímu životu ve farnosti.

Mezi tyto sestry patří: sestra Blanka Vukadin, sestra Mila Mikulić, sestra Robertina Barbarić, sestra Anđela Radić, sestra Nera Glavaš, sestra Irena Azinović a sestra Vesna Glavota.