23. výročí od úmrtí otce Slavka

V pátek 24. listopadu 2023 jsme si připomněli 23. výročí od úmrtí otce Slavka Barbariće. Kněze, františkána, který svůj život zasvětil službě pro Medjugorii. Den po jeho smrti, tedy 25. listopadu 2000 dala Panna Maria poselství, ve kterém sdělila: „Radujte se, neboť váš bratr Slavko se narodil pro nebe a přimlouvá se za vás.“

Medjugorské setkání ve Washingtonu – modlitební noc “Poznáte je po ovoci”

V pondělí se v Washingtonu uskutečnila modlitební noc s…

V Miami začal první dvojjazyčný kongres “Maria, Královna Míru”

První dvojjazyčný kongres "Maria, Královna míru" byl…


Tereza Gažiová: Vedu vás na cestu Pokoje

Maria nám dnes říká, že zlo má vlastnosti větru, který ničí životy. Je to vítr silný jako hurikán, tajfun, žene se zemí, duje. Kdo ho zastaví? Kde se schováme před ničivým větrem zla, nenávisti a nepokoje? V Mariině srdci.

Fra Ljubo Kurtović, OFM: Pokoj je poklad, po kterém touží každé srdce

Podíváme-li se na historii lidstva, vidíme, že neexistuje…

Fra Slavko Barbarić, OFM: Zakoušení Boha při Mši svaté

Všechno směřuje právě k tomu, aby mše svatá byla zakoušením…


P. Jan Slepička: Panna Maria

Všechno, co katoličtí křesťané vyznávají o Panně Marii, vychází z toho, co vyznávají o Ježíši Kristu. Platí to i naopak – co církev učí o Panně Marii, osvětluje její víru v Ježíše Krista (srov. KKC 487) Pokud tedy biskupové na efezském koncilu v roce 431 přiřkl Marii titul Bohorodička (Θεοτόκος), znamená to, že potvrdili víru církve, že Ježíš byl pravý…

PoselstvíPanny Marie

25. listopadu 2023

„Drahé děti! Nechť je tento čas protkán modlitbou za pokoj a dobrými skutky, aby byla cítit radost z očekávání Krále pokoje ve vašich srdcích, rodinách a ve světě, který nemá naději.Děkuji vám, že jste přijaly mé pozvání.“

Všechna poselství

Odběr aktualit a událostí

Přihlásit se k odběru

Boží slovo pro dnešní den

Loading RSS Feed

Medjugorje živě

Počasí v MEĐUGORJE