23. výročí od úmrtí otce Slavka

Dne 13. srpna jsme si v Medjugorii připomněli druhé výročí smrti arcibiskupa Henryka Hosera,prvního apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medjugorje. „Jako projev vděčnosti Pánu za jeho život a působení zde v Medjugorii si ho připomínáme při této eucharistii“, řekl na počátku zádušní mše svaté za Mons. Hosera medjugorský farář fraZvonimir…

V Miami začal první dvojjazyčný kongres “Mary Queen of Peace”

Dne 13. srpna jsme si v Medjugorii připomněli druhé výročí…

Arcibiskup Cavalli předsedal zádušní mši svaté za arcibiskupa Hosera

Dne 13. srpna jsme si v Medjugorii připomněli druhé výročí…

Fra Zvonimir Pavičić: Žijte s Kristem a na konci života budete vítězi

V pátek 21. 10. nebude večerní mše svatá v kostelích sv.…


Tereza Gažiová: Vedu vás na cestu Pokoje

Maria nám dnes říká, že zlo má vlastnosti větru, který ničí životy. Je to vítr silný jako hurikán, tajfun, žene se zemí, duje. Kdo ho zastaví? Kde se schováme před ničivým větrem zla, nenávisti a nepokoje? V Mariině srdci.

Fra Ljubo Kurtović, OFM: Pokoj je poklad, po kterém touží každé srdce

Podíváme-li se na historii lidstva, vidíme, že neexistuje…

Fra Slavko Barbarić, OFM: Zakoušení Boha při Mši svaté

Všechno směřuje právě k tomu, aby mše svatá byla zakoušením…


P. Jan Slepička: Panna Maria

Všechno, co katoličtí křesťané vyznávají o Panně Marii, vychází z toho, co vyznávají o Ježíši Kristu. Platí to i naopak – co církev učí o Panně Marii, osvětluje její víru v Ježíše Krista (srov. KKC 487) Pokud tedy biskupové na efezském koncilu v roce 431 přiřkl Marii titul Bohorodička (Θεοτόκος), znamená to, že potvrdili víru církve, že Ježíš byl pravý…

PoselstvíPanny Marie

25. listopadu 2023

„Drahé děti! Nechť je tento čas protkán modlitbou za pokoj a dobrými skutky, aby byla cítit radost z očekávání Krále pokoje ve vašich srdcích, rodinách a ve světě, který nemá naději.Děkuji vám, že jste přijaly mé pozvání.“

Všechna poselství

Odběr aktualit a událostí

Přihlásit se k odběru

Boží slovo pro dnešní den

Loading RSS Feed

Medjugorje živě

Počasí v MEĐUGORJE