Plody Medjugorje

DUCHOVNÍ PLODY - OSOBNÍ OBRÁCENÍ, USMÍŘENÍ, UZDRAVENÍ, DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ

Za více než 41 let zjevení Panny Marie v Medjugorii lidé dosvědčují mnoho obrácení, usmíření, uzdravení či duchovního povolání, které se udály v přímé souvislosti s jejich poutí do Medjugorje. Je nahlášeno přes 800 kněžských povolání vzešlých z Medjugorje.

MLADIFEST

Duchovní setkání mladých lidí z celého světa, které probíhá v Medjugorii. Koná se vždy na začátku srpna. Účastní se ho na 60 tisíc lidí ze 70 států světa. Program se skládá z katechezí, svědectví, modlitby, mše svaté, adorace, večeru se svíčkami, výstupu na Križevac. Vše se nese ve velmi radostné atmosféře za doprovodu mezinárodního hudebního sboru.

KOMUNITA CENACOLO

Komunitu Cenacolo, která pomáhá závislým lidem, lidem s životními a existenčními problémy najít cestu zpět do naplněného radostného života, založila italská řeholnice, sr. Elvíra. Podstatou života v Cenacolu je modlitba, práce, sdílení, přátelství. Komunita vznikla v Itálii a i díky Medjugorii se dostala do povědomí na celém světě a nyní má své domy v mnoha státech. Nejbližší dům je na Slovensku, v Kráľovej pri Senci (pro muže). V České republice dům komunity Cenacolo není.

MARIINY RUCE

Hnutí, jehož posláním je pomoc chudým a potřebným z medjugorské oblasti formou darování potravin a jiných potřebných věcí. Měsíčně pomohou přes 600 potřebným rodinám. Hnutí založila farnost Medjugorje a současným ředitelem je vizionář Jakov Čolo.

MAJČINO SELO

Mateřská vesnička, kterou založil Fra Slavko Barbarić, OFM, sloužila původně jako útočiště pro válečné sirotky. Nyní se tato vesnička stala domovem mnoha dětí z nefunkčních rodin či špatných sociálních poměrů. Na provoz si přivydělávají prodejem výrobků z kreativní dílny.

KOMUNITA MILOSRDNÝ OTEC

Terapeutická komunita pro závislé chlapce a muže. Vznikla v Medjugorje. Centrem je práce, sdílení, komunitní život, víra. Sídlí v prostorách Majčina sela.

HRAD PATRICKA A NANCY

Po svém obrácení, které se událo díky poselstvím Panny Marie z Medjugorje, se Nancy a Patrick přestěhovali z Kanady do Medjugorje. Podle knihy Hrad v nitru od Terezie z Avily postavili "hradní komplex", který slouží kněžím, řeholníkům a řeholnicím jako domov, kde najdou své místo, když se potřebují stáhnout do ústraní, načerpat a hledat posilu pro svou službu. O svém životě, který byl velice bouřlivý a světský, vydávají Patrick a Nancy poutavé svědectví.

MARY´S MEALS

Hnutí Mary's Meals poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní den nejchudším dětem po celém světě. To vede k zajištění pravidelné stravy a motivace ke vzdělávání těch nejpotřebnějších. Hnutí založil skot, Magnus MacFarlane-Barrow. Prvním posláním bylo zajištění humanitární pomoci Bosně a Hercegovině během balkánské války. Z toho vzniklo hnutí, které pomáhá a krmí děti v nejchudších státech světa.