Proč zrovna Medjugorje?

Na začátku zjevení se vizionáři ptali Panny Marie, proč se zjevila v této farnosti, na což Panna Maria odpověděla: “Drazí andělé moji, je zde mnoho věřících. Tady jsem našel živou víru.”

Proč si vybrala právě tuto farnost, nám říká v poselství z 21. března 1985: “Drahé děti! Chci vám předat poselství, a proto vás dnes vyzývám, abyste přijala a žila má poselství. Drahé děti, miluji vás a zvláštním způsobem jsem si vyvolila tuto farnost, která je mi dražší než jiné, kde jsem ráda zůstala, když mě poslal Nejvyšší. Proto vás vyzývám – přijměte mě, drahé děti, aby to bylo dobré i vám. Poslouchejte má poselství! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! ” Když se jí vizionáři ptali, proč si vybrala právě je, protože se nepovažovali za lepší, Panna Maria odpověděla: “Bůh si ne vždy vybírá to nejlepší!” Jednoduše řečeno, ze dne na den se museli stát dospělými.

Mirjana

"Pro Pannu Marii jako matku neexistují žádné privilegované děti. Jsem pro ni jako každý jiný, používá mě, abych skrze ni předával poselství, a nyní používá vás, abyste je nesli dál, abyste byli jejími apoštoly. Všichni jsme stejně důležití. Nejsem důležitější proto, že jsem ji viděl a ona si mě taky nevybrala, protože bych byl lepší, prostě, v tu chvíli mě potřebovala takového, jaký jsem. Proto jsem se nikdy neptal na nic osobního, protože znám odpověď: "Modlete se, postěte se, ať se děje vůle Boží. Vlož svůj život do Božích rukou a neboj se."

Jakov

"Nevím, jak jsem se ten den ocitl s Marijou, která je moje vzdálená příbuzná, protože logicky se se mnou kamarádili, neměli rádi malé děti kolem sebe. Nikdy nebudu moci dostatečně poděkovat Bohu za to, že si mě Panna Maria vybrala. Jednou jsem ji dokonce prosil, aby se všem ukázala, aby všichni viděli, jak je krásná. Když jsem se první den zjevení vrátila domů, schovala jsem se pod přikrývku a v úžasu jsem si řekla: "Opravdu jsem viděla Pannu Marii."

Ivan

"Neuplyne den, abych se nezeptal sám sebe, proč si Panna Maria vybrala právě mě. Před 41 lety na mě Panna Maria ukázala prstem a vybrala si mě. Jednou mi Panna Maria připomněla první dny zjevení a řekla mi: "Ivane, pamatuješ si na první den zjevení, kdy jsi ode mě chtěl utéct a schovat se? Nedalo se utéct. Bůh měl pro tebe a tvůj život zvláštní plán.'"

Ivanka

"Dodnes nevím, proč si Panna Maria vybrala právě mě. Vím jen, že Bůh mi dal mnoho a žádá ode mne mnoho, protože při posledním každodenním zjevení mi Panna Maria řekla: "Nikdo na této zemi neměl takovou milost, jakou jsi měl ty a tvoji bratři a sestry."

Marija

"Mnohokrát jsem se ptal, proč si Panna Maria vybrala právě mě: 'Proč já? Proč ne někdo jiný? Možná si mohla vybrat někoho, kdo byl mnohem lepší?" Protože vím, že nejsem dokonalá, nejsem bezchybná. Bůh si nás vybral šest, ale proč, to nevím. Vím jen, že pro Boha je nejdůležitější, že jsme odpověděli na jeho volání."

Vicka

"Je to velká čest, že si mě Bůh i Panna Maria vyvolili. Měla své důvody a nemusela nám je vysvětlovat. Možná, že jednoho dne nám bude všechno jasnější, až se začnou dít věci z budoucnosti."