K zamyšlení

Fra Marinko Šakota, OFM: Milujte Boha nade všechno

POSELSTVÍ PANNY MARIE 25. ČERVNA 2024 „Drahé děti, raduji se s vámi a děkuji Bohu, že mi dovolil,…


Fra Ljubo Kurtović, OFM: Vraťte se k modlitbě v rodině

Svatý Jan Pavel II. ve svém listě rodinám píše: "Rodina je společenství osob, nejmenší sociální…


Tereza Gažiová: Vedu vás a miluji vás

Maria se raduje a děkuje Bohu za to, že jí dovolil nás milovat a vést. Znovu nám vyznává svou…


Fra Marinko Šakota, OFM: Vyberte si cestu svatosti a naděje

POSELSTVÍ 25. KVĚTNA 2024 "Drahé děti, v tomto milostivém čase vás zvu k modlitbě srdcem. Děti…


Fra Ljubo Kurtović, OFM: Zvu vás k modlitbě srdcem

V měsíci květnu, který je zasvěcen blahoslavené Panně Marii, nás Maria zve, abychom se modlili…


Tereza Gážiová: Vytvářejte modlitební skupiny

"Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!" (2 Korintským 6, 2) můžeme opakovat, když se…


Fra Marinko Šakota, OFM: Jsem s vámi, abych vám řekla

POSELSTVÍ 25. DUBNA 2024 "Drahé děti, jsem s vámi, abych vám řekla, že vás miluji a povzbuzuji vás…


Fra Ljubo Kurtović, OFM: Jsem s vámi a miluji vás

MARIINA MATEŘSKÁ LÁSKA Existuje mnoho poselství, ve kterých nám Maria odhaluje a dává zakoušet svou…


Tereza Gážiová: Buďte modlitbou

Díky Pánu se nad Medjugorií každý večer otevírá nebe a Královna míru, naše Matka, se s námi…


Fra Ljubo Kurtović, OFM: Buďte modlitbou, světlem a svědky

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase se modlete se mnou, aby ve vás i okolo vás zvítězilo dobro.…


Fra Slavko Barbarić, OFM: Příprava na mši svatou - bolestná tajemství

Pokračujeme v přípravě na mši svatou. Tato tajemství nás uvádějí do tajemství utrpení. Mše svatá je…


Fra Ljubo Kurtović, OFM: Obnovte svá srdce

Srdce - střed našeho života, našich pocitů a tužeb Panna Maria ve svých poselstvích v Medjugorii…