Na Ukrajině se uskutečnila dvě medjugorská modlitební setkání za mír

V termínu od 22. do 25. srpna 2023 se na Ukrajině konala dvě medjugorská modlitební setkání za mír, dvě něžná objetí plná lásky nebeské Matky celé Ukrajině.

Vydali jsme se na ně z Medjugorje v úterý 22. srpna, v den památky Panny Marie Královny ve dvě hodiny ráno. Ve skupině byl přítomen fra Zvonimir Pavičić, Nancy a Patrik Latta, Terézie Gažiová a členové společenství Světlo Mariino.

Téhož den večer se konalo první setkání v římskokatolickém benediktinském klášteře v Solonce u Lvova. Po svědectví, modlitbě růžence a mši svaté, které předsedal pomocný biskup lvovské arcidiecéze Edward Kawa, následovalo zasvěcení Neposkvrněnému srdci Mariinu a klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní. Ze všech stran bylo slyšet slova: „Teď, nejen duchovně, ale i fyzicky, přišlaMedjugorje k nám.“

Druhé medjugorské modlitební setkání se konalo v Den nezávislosti Ukrajiny, 24. srpna v Pidhircích, ve známé řeckokatolické mariánské svatyni. Setkání začalo v devět hodin dopoledne a trvalo až do osmé hodiny večerní.

Byl to zvláštní den milosti, naplněný modlitbou růžence na kolenou, slavením liturgie, klaněním a písněmi. Celý den probíhaly svaté zpovědi, duchovní rozhovory, navazování nových přátelství. Kromě hodinové pauzy na oběd, jsme se modlili, poslouchali svědectví a katechezi fraZvonimira.

Setkání se účastnilo asi pět tisíc lidí. Převážně to byly ženy a děti, tedy matky padlých obránců, vdovy, matky a ženy zajatců a jejich děti. Celý program byl vysílán živě po celé Ukrajině a kolem kostela byly nainstalovány obrazovky, aby setkání mohlo sledovat velké množství shromážděných, kteří měli velikou radost, že mohli vidět milé „medjugorské obyvatele“ na ukrajinské půdě, kteří se přišli modlit spolu s námi za náš národ a vlast, za ukončení války, za všechny trpící, raněné a truchlící. Společně se všichni modlili za vojáky, aby se nebeská Matka podle modliteb věřících dotkla každého z nich. Probíhaly také modlitby za nezvěstné, raněné, zajaté, aby každé srdce pocítilo teplo mateřského srdce Mariina a její objetí.

Při zpovědi, liturgii, klanění, modlitbě růžence a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie mohl každý otevřít své srdce a odevzdat své bolesti, slzy a rány Boží lásce, aby se uzdravil a byl utěšen.

Při svatém přijímání k nám přišel i sám Ježíš skrze ruce svých požehnaných synů kněží. V kázání fraZvonimir zdůraznil, že je potřeba pochopit, že nejsme sami, že je s námi Bůh. Láska a teplo, které je cítit, není možné popsat slovy. Každé svědectví, každá přednáška, byla jako perla, jako balzám, který uzdravoval a léčil.

Mnozí přítomní říkali, že během setkání pocítili přítomnost Matky Boží, jako by byli v Medjugorii, její něžnost a soucit. Není možné, aby modlitba tak mnohých lidí o dar Boží lásky a míru zůstala nevyslyšena.

Toto druhé modlitební setkání končilo klaněním Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní. V 19:40,podle ukrajinského času, jsme v tichosti poklekli ve chvíli zjevení Matky Boží v Medjugorii a odevzdali jsme Ukrajinu jejímu Neposkvrněnému srdci s vírou, že srdce Ježíšovo a srdce Mariino v ní začnou vládnout.

Děkujeme všem, kteří pomáhali svými modlitbami.

Text: Veronika a Tanja ze společenství Světlo Mariino