Fra Slavko Barbarić, OFM

Fra Slavko Barbarić, OFM: Příprava na mši svatou - bolestná tajemství

Pokračujeme v přípravě na mši svatou. Tato tajemství nás uvádějí do tajemství utrpení. Mše svatá je…


Fra Slavko Barbarić, OFM: Příprava na mši svatou - radostná tajemství (pokračování)

3. JEŽÍŠOVO NAROZENÍ V noci, kdy se ti měl narodit syn, se betlémské rodiny před tebou, Marií, a…


Fra Slavko Barbarić, OFM: Příprava na mši svatou - radostná tajemství

Pokud mám čas, jdu do kostela o něco dříve a modlím se následující modlitby. Mohu se je také modlit…


Fra Slavko Barbarić, OFM: Bůh je zde, buďte svatí

Je důležité opět zdůraznit, že Maria nás vychovává a učí jednoduchým způsobem. Pro ni, jako Matku,…


Fra Slavko Barbarić, OFM: Zakoušení Boha při Mši svaté

Všechno směřuje právě k tomu, aby mše svatá byla zakoušením Boha, který se zjevil ve svém Synu jako…