Dr. fra Miljenko Šteko je nositel Mezinárodní ceny míru papeže Pavla VI.

V diecézi Palestrina-Tivoli, v italském kraji Lazio, je hora Monte Scalambra, jejíž vrchol je v nadmořské výšce 1 420 m. Na tomto vrcholu byla v roce 1976 postavena veliká, třímetrová bronzová socha zasvěcená Královně Míru na znamení usmíření národů Evropy. Repliku sochy požehnal papež Pavel VI., jehož slova byla následně vytesána do desky, která byla poté instalována na podstavec této veliké sochy. Byla zde též vystavěna svatyně zasvěcená Panně Marii Královně Míru. Při 40. výročí postavení této sochy, na památku jejího požehnání papežem sv. Pavlem VI., byla roku 2016 ustanovena

Mezinárodní cena míru, nesoucí svůj název právě po sv. Pavlu VI. a bývá udělována kolem liturgické oslavy svátku Panny Marie Královny.

Organizační výbor navrhl jako první osobnost, které bude v tomto roce udělena „Mezinárodní cena míru papeže Pavla VI.“ dr. fra Miljenka Šteka, představeného mezinárodního institutuAntonianum v Římě. Ve zdůvodnění je uvedeno, že „fra Miljenko během své služby Prezidenta UFME – Unie Menších bratří Evropy se sídlem v Bruselu, kterou vykonával po dva mandáty (do března 2023) a provinciála Hercegovinské františkánské provincie Nanebevzetí BPM se sídlem v Mostaru, kterou též vykonával po dva mandáty (do května 2022), a zvláště svým mnohaletým působením v Medjugorji a činností vztahující se k medjugorské farnosti a samotnému fenoménu Medjugorje, byl zvolen za letošního prvního laureáta této ceny míru.“

Fra Miljenko ve své službě prezidenta UFME od října 2013 četnými iniciativami, projekty a dopisy přispěl šíření františkánského postulátu „míru a dobra“ v Evropě. Zvláště upoutaly pozornost jeho realistické a povzbuzující dopisy františkánským provinciálům a veřejnosti v době pandemie vyvolané koronavirusem a přispívání UFME k míru v čase agrese na Ukrajinu. V době fra Miljenkovyslužby provinciála v Hercegovinské františkánské provincii, a za jeho spolupráce, působila ve spojení s Dikasteriem pro nauku víry, mezinárodní komise pro zkoumání fenomenu Medžugorje, v jejímž čele byl kardinál Camillo Ruini. Ve službě provinciála fra Miljenko uvítal nejdříve zvláštního vyslance Svatého Stolce pro farnost Medžugorje, arcibiskupa Henryka Hosera, který byl posléze jmenován apoštolským vizitátorem se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje. Po Hoserově zesnutí, fra MiljenkoŠteko jako provinciál přijal i nového arcibiskupa, mons. Aldo Cavalliho. Celý tento čas ve službách, které vykonával, fra Miljenko svým jednáním a působením přispíval k všeobecnému míru a usmíření.

Slavnostní udělení ceny míru ve Svatyni Královny míru na Monte Scalambra se konalo v sobotu 19. a neděli 20. srpna 2023. Hlavní nedělní mši svaté předsedal fra Miljenko Šteko za účasti mnoha významných osobností. Po mši následovalo vlastní udělení ocenění. 

Fra Miljenko si přál jako řeholník, tuto cenu přijmout a věnovat Hercegovinské františkánské provincii jejímž je členem a všem františkánům, kteří pastoračně působili a působí ve farnosti Medžugorje.