Fra Zvonimir Pavičić: Žijte s Kristem a na konci života budete vítězi

Třetího dne 34. festivalu mládeže předsedal večerní mši svaté, za účasti 524 koncelebrujícíchkněží, medjugorský farář, fra Zvonimir Pavičić. Ve svém kázání řekl, že z Písma svatého můžeme vyčíst,jak moc nás Bůh miluje.

Vyberme proto z jeho kázání nejdůležitější myšlenky:

Sdělil, že bez ohledu na to, jak daleko jsme od Boha vzdálili, on se od nás nikdy nevzdálíK té lásce k Bohu a bližnímu nás vedou Boží přikázání, která dal Mojžíšovi. Ne, aby nás jimi omezoval, ale protože nás tak chce ochránit od záhuby. Proto se nedejte svést myšlenkami jako Kristus ANO, církev NE. Bůh ANO, přikázání NE. Ale podle přikázání, podle nauky církve poznejte Krista, poznejte Boha, který nás miluje a který si přeje žít s námi věčně.

Drazí mladí, tady jste na duchovní obnově. Přistupujte k tomu vážně. Odevzdejte se Pánu tím, že se budete modlit růženec, slavit eucharistii. Že budete brát Bibli do rukou a číst z ní a meditovat, že budete dovolovat Bohu, aby vás vedl, ne nejasnými slovy lidskými, ale svým jasným slovem – Ježíšem Kristem! A ničeho se nebojte! Kdo žije s Kristem, ten vítězí nad zlem! Žijte s Kristem a na konci svého života budete vítězi, řekl na závěr fra Zvonimir Pavičić.