Arcibiskup Cavalli předsedal zádušní mši svaté za arcibiskupa Hosera

Dne 13. srpna jsme si v Medjugorii připomněli druhé výročí smrti arcibiskupa Henryka Hosera, prvního apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medjugorje.

Jako projev vděčnosti Pánu za jeho život a působení zde v Medjugorii si ho připomínáme při této eucharistii, řekl na počátku zádušní mše svaté za Mons. Hosera medjugorský farář Fra Zvonimir Pavičić, OFM.

Zádušní mši za svého předchůdce předsedal současný apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medjugorje, arcibiskup Aldo Cavalli za účasti koncelebrujícího medjugorského faráře Fra Zvonimira Pavičiće, OFM a nejvyššího představeného řádu pallotinů, ke kterému patřil i Mons. Hoser, otec Zenon Hanas a dalších 64 kněží.

Věřím v obcování svatých, pronesl na počátku své homilie arcibiskup Cavalli a potom také vysvětlil co to obcování svatých je.Ti, kteří zemřeli jsou světci, protože jsou sjednoceni s Ježíšem, pravým a jediným světcem. My se při slavení mše svaté také stáváme svatými, neboť se sjednocujeme s Ježíšem, pravým a jediným světcem. My i oni jsme v eucharistii sjednoceni v jediném Pánu, v Ježíši. To je obcování svatých. Proto se dnes sjednocujeme v Ježíši s biskupem Hoserem, mým předchůdcem, který žije v Pánu Ježíši. Tady se my modlíme za něho a on se modlí za nás. My jsme ve společenství s Ježíšem obcování svatých, prohlásil arcibiskup Cavalli.

Ve svém kázání se vracel i k mešnímu evangelijnímu úryvku toho dne, ve kterém vztáhl Ježíš ruku k Petrovi, který se topil v jezeře, vytáhl ho a řekl mu: Malověrný, proč jsi pochyboval? a ujasnil, že: „Víra znamená mít jistotu, že mě Pán Ježíš stále zachraňuje, protože mne má rád. Víra znamená mít jistotu, že mne Ježíš nikdy neopouští. Víra znamená mít jistotu, že Pán vidí můj život z perspektivy. Víra znamená mít jistotu, že mě Ježíš naplnil dary, talenty. Víra znamená mít jistotu, že si Ježíš přeje, abych rozvíjel svoje dary, které mi dal. Víra znamená mít jistotu, že společenství, ve kterém žiji, je jeho církev, kterou on miluje a kterou musím i já milovat, prohlásil arcibiskup Cavalli a znovu se zeptal:Malověrný, proč jsi pochyboval?

Na závěr svého kázání ardcibiskup Cavalli řekl, že svatý Pavel to všechno shrnul do tří vět: Spása je skrze milost. Odpuštění hříchu je jen skrze víru v Ježíše Krista a Boží soud je podle skutků, které konáme.