V Miami začal první dvojjazyčný kongres “Maria, Královna Míru”

První dvojjazyčný kongres “Maria, Královna míru” byl zahájen 19. listopadu 2023 v Miami (USA) modlitbou růžence. Následovalo procesí se sochou Panny Marie, přivezenou z Medjugorje, kterou nesli ředitelé čtyř medjugorských informačních center (Vedran Vidović, Hubert Liebherr, Oriol Vives a Luis Siman). Průvod vedl Fra Danko Perutina, OFM a hudebně doprovodil pěvecký sbor ve složení zpěváků a hudebníků, původem z USA, Nikaraguy a Peru.

Luis Siman

Ředitel Informačního centra Mir Medjugorje pro anglicky hovořící země, zahájil kongres uvítáním účastníků v Miami a vyjádřil radost z jejich přítomnosti na prvním dvojjazyčném kongresu “Maria, Královna míru”.

Fra Zvonimir Pavičić, OFM

Poté přivítal všechny přítomné, prostřednictvím video přenosu, medjugorský farář Fra Zvonimir Pavičić, OFM a vyjádřil svou naději, že setkání posílí vzájemné vztahy a přiblíží účastníky k Bohu. Připomenul důležitost modlitby a stavění Boha do středu života každého člověka.

Fra Danko Perutina, OFM

Duchovní otec informačních center Fra Danko Perutina, OFM se věnoval historii chorvatského národa a jeho náboženským výzvám, kterým byl v minulosti vystaven. Zdůraznil roli františkánů při zachování víry v regionu. Hovořil o plodech Medjugorie a také o kněžských a řeholních povoláních inspirovaných tímto místem. Poděkoval za lásku k Medjugorii a upozornil na postoj církve k tomuto jevu.

Hubert Liebherr

Ředitel Informačního centra Mir Medjugorje pro německy hovořící země, zdůraznil důležitost nového anglicky hovořícího centra a potřebu spolupráce v rámci celé sítě. Vzpomenul na svou první návštěvu Medjugorje a význam Božího plánu pro svět, který se uskutečňuje skrze věřící.

Oriol Vives

Ředitel Informačního centra Mir Medjugorje pro španělsky hovořící země, vyzdvihl význam jednoty mezi centry a státy, ve kterých působí. Citoval základní princip spolupráce: “Pokud chcete jít rychle, jděte sami, ale pokud se chcete dostat daleko, jděte s ostatními.”

Luis Siman

Ředitel Informačního centra Mir Medjugorje pro anglicky hovořící země, se podělil o zkušenosti, které předcházely založení centra Mir, poděkoval všem za organizaci kongresu a nakonec představil jeho hlavní cíle –

  1. Reagovat na výzvu papeže Františka k evangelizaci
  2. Společně šířit spiritualitu Medjugorje.

Vedran Vidović

Ředitel Informačního centra Mir Medjugorje, prezentoval historii a plán práce centra od jeho založení v roce 1990 do současnosti. Podtrhl význam center jako prostředků šíření poselství Panny Marie a zdůraznil roli Medjugorských kongresů jako důležitého projektu během pandemie.

Ukončení prvního dne kongresu

Nejprve sdílel svědectví o svém obrácení Dan Reehil, po kterém následoval večerní modlitební program. Tedy modlitba růžence, slavení mše svaté a nakonec adorace.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com