Medjugorské setkání ve Washingtonu – modlitební noc “Poznáte je po ovoci”

V pondělí se ve Washingtonu uskutečnila modlitební noc s názvem “Poznáte je po ovoci”. Toto setkání se konalo v centru Kristových legionářů, kde proběhla modlitba růžence, eucharistické klanění pod vedením Fra Danka Perutiny a mše svatá, kterou celebroval otec Theo Brea, argentinský kněz, který žije ve Spojených státech Amerických od roku 2022. V homilii otec Theo hovořil o rozdílu mezi teologickou, plodnou a charizmatickou vírou. Po mši svaté se účastníci zdrželi v bratrské společnosti a po krátkém občerstvení se připravili na duchovní promluvu, kterou vedl Fra Danko Perutina, OFM.

Fra Danko hovořil o plodech Medjugorje ve světě a jejich povzbuzení pro náš život. Podtrhl, že nikdo nemůže změnit člověka, pouze Bůh

Čtyři věci, které můžeme udělat pro druhé, s nimiž žijeme, jsou: přijmout, odpustit, milovat a modlit se.

Jak poznat pravého křesťana, se dozvíme, když odpovíme na dvě otázky: Je šťastný? Je pokorný?

Každý pravý křesťan musí být šťastný a pokorný. Nejlepším příkladem pokory je Panna Maria, protože byla pokorná. V pokorě přijala Boží vůli a pokorně sloužila Pánu.

Poté Fra Danko hovořil o dnešní době, kdy zdůraznil Ježíšova slova: “Rozpoznávejte znamení času.” Dnešní svět je ve velké krizi, plný válek, kdy se zachrání jen ti, kteří zcela přilnou k Bohu. A Maria si přeje, aby byly zachráněny všechny její děti, protože je matkou všech. Proto se obraťme a odpovězme na volání naší Nebeské matky.”

Ve třetí části své promluvy Fra Danko hovořil o Medjugorii

“V Medjugorii jsem viděl mnoho zázraků, vnitřních zázraků, protože vnější zázraky mě nezajímají. Důležité jsou pro mě zázraky, které se dějí uvnitř člověka. Pamatuji si na Květnou neděli v roce 2001, kdy bylo v Medjugorii mnoho lidí hledajících zpověď. Začali jsme zpovídat v 6 hodin ráno, po třech hodinách jsem vyšel ven ze zpovědnice, abych se podíval, jestli se fronty zkrátily. A ony byly ještě delší. Tehdy nás zpovídalo deset kněží. Vrátil jsem se proto do zpovědnice a řekl jsem si, že po zpovědi další osoby si společně uděláme malou přestávku, abychom si mohli promluvit a já tak mohl zjistit, kdo to je. Vešel jeden pán, který se vyznal ze svých hříchů a poté mi řekl: “Mohu vám něco říct?”

A začal vyprávět: “Před deseti lety jsem přišel do Medjugorje se svou ženou, byla nemocná, měla rakovinu, nemohli jsme mít děti. Když jsme sem přišli, nevěděli jsme, co dělat. Viděli jsme, jak lidé vystupují na Križevac, tak jsme šli také. Moje žena šla přede mnou se skloněnou hlavou a plakala. Já tehdy přemýšlel o jejím pohřbu. Když jsme došli k jedenáctému zastavení křížové cesty, najednou vykřikla: “Jsem zdravá a porodím ti děti.” Podpořil jsem ji, ale v duchu jsem si říkal, že blázní. Poté jsme zůstali v Medjugorii ještě dva dny. Když jsme se poté vrátili do Záhřebu, šli jsme na vyšetření a lékaři konstatovali, že rakoviny zmizela. Lékař se ptal: “Co jste dělali?” Odpověděli jsme: “Byli jsme v Medjugorii.” A on se nestačil divit, protože to nebyl první medjugorský zázrak, kterého byl svědkem. Proto jsem zde dnes po deseti letech přijel, abych Panně Marii poděkoval. A nejsem sám, je tu i moje žena a naše dvě děti,” přiblížil Fra Danko tento rozhovor a po jeho promluvě začali účastníci této obnovy klást různé otázky.

Duchovní obnova byla pořádána ve dvou jazycích, v angličtině a španělštině a jejím organizátorem bylo Centrum za pokoj z Washingtonu. Po skončení tohoto setkání si účastníci odnášeli sebou domů obraz Panny Marie a jedno velké přání: navštívit Medjugorii, místo, které před více než čtyřiceti dvěma lety Matka Boží vybrala pro evangelizaci světa.

Druhý den ve Washingtonu

Byl to den osobních setkání, kdy Fra Danko Perutina, OFM, P. Inocencio Llamas a Vedran Vidović během dopoledne navštívili dvě farnosti a měli možnost pohovořit s jejich faráři.

Prvním byl P. James Morris, mladý a veselý kněz z farnosti Panny Marie Lurdské. Ve své farnosti má mnoho lidí původem z latinské Ameriky. Proto se před nějakou dobou vydal do Salvadoru, aby se naučil španělsky a poznal kulturu svých farníků, aby tak mohl lépe pochopit jejich komunitu. V Medjugorii nikdy nebyl, ale po této návštěvě vyjádřil přání toto místo navštívit a vytvořit modlitební skupinu ve své farnosti.

Druhým byl P. Shaun Foggo z farnosti Matky Boží Bolestné, který hosty s úsměvem přivítal a pohostil lahodným karibským obědem. V jeho farnosti mluví třetina věřících anglicky, třetina španělsky a třetina francouzsky, a proto bylo setkání, které vedl Fra Danko, překládáno do tří jazyků: angličtiny, španělštiny a francouzštiny. Otec Shaun také ještě nenavštívil Medjugorii, ale plánuje, že tak učiní.

Oběma farářům byla darována kniha Fra Slavka Barbariće, OFM “Modleme se společně s radostným srdcem”.

Radost a nadšení Američanů jsou opravdu nakažlivé. Modleme se za tuto krásnou zemi, aby odpověděla na volání Panny Marie.

Odpoledne bylo na programu modlitební setkání v národní svatyni sv. Jana Pavla II. Začalo modlitbou růžence, následovala eucharistická adorace a nakonec mše svatá, kterou vedl otec Inocencio Llamas. Na závěr měl Fra Danko promluvu o Marii a eucharistii, kdy hovořil o pěti kamenech proti našemu Goliášovi, tedy o modlitbě, půstu, písmu svatém, zpovědi a mši svaté.

Je známo, že svatý Jan Pavel II. byl velmi otevřený vůči Medjugorii a nazval toto místo zpovědnicí světa. Proto být v jeho svatostánku, bylo jako být doma.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com