Vánoční přání apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medjugorje Mons. Alda Cavalliho

Díky Bohu, i letos slavíme události Vánoc. Vánoce, které nás učí žít a prožívat, přemýšlet o Bohu, který se stal jedním z nás.

Slovo se stalo tělem, což znamená, že se Bůh stal jedním z nás

Mnoho křesťanů si v průběhu staletí kladlo otázku: “Proč se Bůh stal jedním z nás, proč se stal skutečným člověkem, proč se stal člověkem v Ježíši z Nazareta, proč?” Odpověď na tuto hlubokou otázku je potřeba hledat v tom, co nám říká sám Bůh, který člověku ukazuje dva důvody.

1) Proč se Bůh stal jedním z nás? Z lásky, z lásky, z lásky!

Bůh, jak říká apoštol Jan tak miloval svět (Jan 3, 16), muže a ženy tohoto světa, že chtěl přijít mezi nás, stát se jedním z nás a zjevit nám, jak moc nás miluje.

2) Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen

Janovo evangelium nám dává ještě jednu hlubokou odpověď (Jan 3, 17). Říká: “Podívejte se, kolik dobrých věcí máte na tomto světě a kolik omezení. Děláte tolik dobrých věcí, ale i mnoho hříchů. Víte, co udělám? Pošlu svého Syna, aby na sebe vzal všechny vaše hříchy, všechny hříchy světa, všechny. A půjde až na kříž, kde obětuje vše z lásky k vám. A když zemřel, způsobil, že všechny vaše hříchy zemřely v něm. Ospravedlnil vás.

Stal se jedním z nás

Bůh se stal jedním z nás, aby nás ospravedlnil, aby nás ospravedlnil před Ním samotným ve svém Synu Ježíši. Stal se jedním z nás, protože nás miluje věčnou láskou. Stal se jedním z nás, aby na sebe vzal naše hříchy, hříchy celého světa a zničil je, abychom tak mohli znovu žít ospravedlněni, spravedliví před Ním.

Požehnané Vánoce všem, požehnané Vánoce všem lidem. A kéž nás Bůh, který je láska, nepřestává milovat a hluboce ospravedlňovat.

Požehnané Vánoce!

Mons. Aldo Cavalli

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com