Vánoční přání medjugorského faráře Fra Zvonimira Pavičiće, OFM

Drazí bratři a sestry,

i letos jsem přemýšlel, co napsat, jaký vzkaz předat k svátkům vánočním.

Přál bych si, aby Vánoce byly naplněním slova Božić (chorvatský výraz pro slovo Vánoce), tedy dnem plným Boha. Dnem, kdy vše položíme před malého Ježíše, který na nás čeká v jeslích. Předložme mu všechny své starosti i radosti, vše co nás trápí, všechnu svou naději, nejistoty a všechna svá rozhodnutí. Položme před něj celý svůj život. Skloňme se před Ním a zcela se Mu odevzdejme. Byl nám dán. Je darem od Boha, proto se mu odevzdejme a dávejme ho tak i ostatním lidem. Kéž celý svět o Vánocích pocítí, že Bůh navštívil svůj lid!

Pojďme k jesličkám. Pojďme společně se svatým Františkem z Assisi. A se slzami v očích děkujme Pánu, že se stal jedním z nás, že se vtělil, aby nás vykoupil. Před osmi sty lety, po prvním představení živého betléma v Grecciu, začal svatý František slavit vánoční mši svatou. Ukázal na oltář a zdůraznil, že zde je Ježíš, zde se znovu a znovu rodí, zde navštěvuje každého z nás. Každá eucharistie v sobě dává zakusit vánoční radost a moc spásy. Proto o letošních Vánocích všichni radostně slavíme eucharistii, zpíváme našemu Pánu, uctíváme Matku Boží Pannu Marii a ze srdce si přejeme milostiplné svátky, a to slovy i skutky!

Vítám vás v době vánoční, v době Ježíšova svatého narození!

Fra Zvonimir Pavičić, OFM

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com