Výroční zjevení Panny Marie pro Jakova Čola – 25. prosince 2023

Při posledním každodenním zjevení, které měl Jakov Čolo 12. září 1998 mu Panna Maria sdělila, že se mu bude zjevovat jednou ročně, a to 25. prosince, na Boží hod vánoční.

Stejně tak tomu bylo i letos, kdy zjevení začalo ve 14:20 a trvalo šest minut. Poté Jakov předal následující poselství:

„Drahé děti, dnes vás chci se svým synem v náručí všechny pozvat, abyste prosili malého Ježíše o uzdravení svého srdce. Děti, ve vašich srdcích často vládne hřích, který ničí váš život a nemůžete pocítit Boží přítomnost. Proto dnes v tento milostivý den, kdy se milost šíří celým světem, odevzdejte Pánu svůj život i své srdce, aby je Pán uzdravil svou milostí. Jen čistým srdcem budete moci znovu zakusit narození Ježíše ve vás a světlo jeho narození ozáří váš život. Žehnám vás svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijali mé pozvání.“

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com