Seminář půstu, ticha a modlitby 2024

Zveme vás na seminář půstu, ticha a modlitby pro české poutníky v Medjugorii

Seminář založil Fra Slavko Barbarić, OFM v roce 1991 se záměrem poskytnout poutníkům další způsob důvěrnějšího a hlubšího setkání s Bohem. Semináře jsou organizovány medjugorskou farností pro skupiny poutníků z různých zemí a překládány do jejich mateřského jazyka.

Seminář půstu, ticha a modlitby je „základní školou Panny Marie“, a základem každé duchovní cesty. Semináře přináší hluboký duchovní zážitek. Ukazují skutečný život s chlebem, ve kterém se člověk duchovním způsobem dotýká pravého nebeského chleba a konkrétně zakouší, že „člověk nežije jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ (Mt 4,4)

Nejčastější svědectví účastníků (zejména těch, kteří byli na semináři poprvé), jsou o strachu vzdát se jídla, tedy postit se pouze o chlebu a vodě. Dále svědčí o tom, jak s modlitbou a Boží pomocí objevili nebývalou vytrvalost a novou sílu, která se v nich probudila.

Kromě dopoledních a odpoledních přednášek mají účastníci možnost modlitby na Križevaci a Podbrdu. A na závěr každého dne účastnit se večerního modlitebního programu ve farním kostele.

“Ať vám modlitba a půst otevřou srdce a pomohou v poznávání nebeského Otce skrze mého Syna. Poznáváním Otce bude váš život zaměřen na plnění Boží vůle a vytváření Boží rodiny, jak si to můj Syn přeje. Na té cestě vás já neopustím. Děkuji vám” (2. ledna 2011)

 

TERMÍN

  • 3. – 10. 2. 2024

CENA

3 500 Kč zahrnuje:
  • Doprava autobusem – nástupní místa: PRAHA Háje (konečná linky metra C), BRNO Trnitá (parkoviště Tesco, hlavní nádraží)
90 € zahrnuje:
  • Ubytování s postní stravou
  • Poplatek za tlumočení (pro překlad je nutný rozhlasový/mobilní telefon s FM frekvencí)
  • Obecní daň
  • Technický a duchovní průvodce

PŘIHLAŠOVÁNÍ

PŘÍPADNÉ DOTAZY