Obnovený seminář půstu, ticha a modlitby pro české poutníky

Několik základních informací

Po mnoha letech se v Medjugorii uskutečnil seminář půstu, ticha a modlitby pro poutníky z České republiky, který proběhl v termínu 4. – 9. února, opět ve farním domě Domus Pacis. Svými katechezemi celý seminář doprovázel jeden z místních františkánů Fra Jure Barišić, OFM, jehož z chorvatštiny tlumočila Kateřina Čurković, Češka žijící řadu let v Medjugorii. Duchovní službu zajišťoval P. Sebastian Piotr Kopeč z čelákovické farnosti. Cestu a pobyt organizačně vedli Eva Veselá a Vojtěch Machovský.

Poděkování všem účastníkům

Velký dík patří všem účastníkům z Česka i ze Slovenska, kteří přijali pozvání Panny Marie a připutovali do „její školy“. Po celý týden zde naslouchali katechezím, zakoušeli postní stravu u společného stolu a získávali posilu skrze denní i noční adorace, čtení Božího slova, výstup s „růžencem“ na kopec zjevení Podbrdo i křížovou cestu vedenou na horu Križevac.

Proč seminář půstu?

Fra Slavko Barbarić, OFM založil tento seminář půstu, ticha a modlitby v roce 1991 se záměrem poskytnout poutníkům další způsob důvěrnějšího a hlubšího setkání s Bohem. Seminář je školou Panny Marie a základem každé duchovní cesty, vede nás k bráně našeho srdce a umožňuje nám hluboký duchovní prožitek. Což bylo patrné i ze svědectví mnoha účastníků a jak to dosvědčují i stovky absolventů tohoto semináře z celého světa, již mnoho let.

Do Medjugorje jsou pozvání všichni

Fra Ljubo Kurtović, OFM říká o poselstvích Panny Marie v Medjugorii, mimo jiné toto: „Panna Maria mnohokrát řekla: „Vybrala jsem si tuto farnost.“ – Vyvolení jsou vizionáři, vyvolená je farnost, ale vyvolení jsou i všichni ti, kteří přicházejí do Mariiny blízkosti. Ani jediný poutník sem nepřišel náhodně. Každý je různým způsobem pozván, ať už je to prostřednictvím jiných lidí nebo ze zvědavosti apod. Panna Maria má s každým svůj plán.“

Díky našim organizátorům

Velký dík všem, především pak Evě Veselé a Vojtovi Machovskému, kteří měli tento seminář půstu, ticha a modlitby organizačně na starosti. Věříme, že se opět potkáme, ať už na příštím semináři nebo při jakékoli jiné příležitosti, či akcích, které pro vás na tento rok 2024 připravujeme. O všem vás budeme včas informovat. Proto sledujte naše stránky a sociální sítě.

 

Tým IC MIR Medjugorje CZ