Osamělost bude hlavním tématem 4. ročníku Dne prarodičů

Papež František zveřejnil téma svého poselství ke Světovému dni prarodičů a starších lidí pro rok 2024, které zní: “Neopouštějte mě ve stáří”. V neděli 28. července budou věřící na celém světě vyzváni, aby se zamysleli nad lidským odkazem a životní moudrostí, které jim předali jejich prarodiče a starší lidé

Podle tiskové zprávy Dikasteria pro laiky, rodinu a život má hlavní téma upozornit na skutečnost, že osamělost je trpkým životním údělem mnoha starších lidí. Papež František se ve svém poselství opřel o verš ze Žalmu 71, který líčí prosbu staršího člověka zamýšlejícího se nad příběhem svého přátelství s Bohem.

“Úctou k prarodičům, starším lidem a jejich přínosu církvi se Světový den snaží podpořit úsilí každého církevního společenství o upevňování vazeb mezi generacemi a o boj proti osamělosti, protože jak uvádí Písmo, není dobré, aby byl člověk sám (Gn 2,18),” píše se v tiskové zprávě.

Kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikasteria pro laiky, rodinu a život vyjádřil papeži vděčnost za to, že upozornil na osamělost, kterou trpí mnoho starších lidí. “Vzhledem k této skutečnosti, jsou rodiny a církevní společenství vyzývány k podpoře kultury setkávání a naslouchání, protože jedině tak se evangelijní láska stává konkrétní. Samota je nevyhnutelnou součástí lidského života a zároveň výzvou k tomu, abychom se obrátili k Bohu pro útěchu.“ Světový den věnovaný prarodičům a starším lidem nás podle něj jako křesťany vyzývá, abychom se oprostili od bezohlednosti a projevili něhu a láskyplnou pozornost nejkřehčím členům naší společnosti.

Světový den prarodičů a starších lidí 2024 se koná v rámci Roku modlitby, který papež František vyhlásil jako přípravu na Jubileum 2025. Svatý otec ustanovil tento den v roce 2021 tak, aby se konal čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgického svátku svatých Joachima a Anny, Ježíšových prarodičů.

 

zdroj: www.cirkev.cz