Mons. Abraham Boualo Kome, předseda Kamerunské biskupské konference, na návštěvě v Medjugorii

První návštěva Mons. Abrahama

Prožíváme postní dobu, která je zvláštním obdobím duchovní přípravy na Velikonoce, největší křesťanský svátek, a v Medjugorii je menší počet poutníků, což je pro toto roční období běžné. Nicméně jsme se mezi nimi setkali s biskupem Mons. Abrahamem Boualo Komem z Kamerunu, který je předsedou Kamerunské biskupské konference. Přijel na několikadenní pouť v doprovodu kněze George Siyama. Během své návštěvy vystoupili na kopec zjevení, kde se společně pomodlili u sochy Panny Marie. Doprovázel je Fra Boris Barun, OFM, kněz, který působí v Medjugorii jako zpovědník a je k dispozici pro francouzsky mluvící poutníky. Po osobní modlitbě jsme měli možnost pohovořit s otcem biskupem, který nám prozradil, že toto je jeho první návštěva Medjugorje a že v následujících dnech zde plánuje navštívit i ostatní modlitební místa a také slavit mše svaté.

Krátké představení

“Jsem biskupem diecéze Bafang. Jedná se o novou diecézi, která existuje teprve dvanáct let a nachází se na západě země Kamerun. Téměř dvacet pět let jsem knězem a téměř dvanáct let biskupem. Medjugorje je světově proslulé místo, je známé po celém světě. My, kteří jsme zdaleka, z Kamerunu, jsme ani nevěděli, kde přesně se vlastně nachází. Ale mnohé jsme o tomto poutním místě slyšeli – že zde přicházejí miliony lidí, že konvertují, že se hodně zpovídají, modlí apod. Protože se zde dělo a stále děje mnoho pozitivních věcí, nechápali jsme počáteční postoj církve, která k tomuto místu nezaujala oficiální stanovisko, takže jsme stále čekali. V naší diecézi máme několik kněží, kteří byli posláni na studia do Říma. Oni byli ti, kteří se skupinami poutníků poprvé navštívili Medjugorii. A právě tito studenti nás asi dva roky povzbuzovali, protože jejich zkušenost s tímto místem byla velmi pozitivní,” řekl Mons. Abraham Boualo Kome.

Osobní zkušenost

“Přijel jsem právě v tuto dobu, kdy je zima, a nečekal jsem, že zde bude tolik poutníků. Velmi na mě zapůsobilo, jak velké množství lidí různých národností bylo přítomno včerejší večerní adoraci. Neočekávám, že uprostřed zimy zde, jen tak, přicházejí turisté. Je mi jasné, že to jsou lidé, kteří se chtějí v tichosti modlit a chválit Boha!

Dnes je to poprvé, co jsem na Kopci zjevení. A je to zcela jiné, než znám z vyprávění lidí, kteří Medjugorii navštívili. Protože, když je člověk zde, může se rozhlédnout kolem sebe, vystoupit na kopce a zakusit vše na vlastní kůži. A myslím si, že pro duchovní budování člověka je velmi důležité, aby sem člověk mohl přijít a začít žít to, co od nás Panna Maria žádá. Nebudeme nyní mluvit o pravosti zjevení, ale už teď je velkým znamením, že sem přichází tolik poutníků. Přicházejí se modlit, zvláště pak za pokoj. Už během výstupu na kopec zjevení bylo možné zakusit velký pocit klidu, pokoje pro každého, kdo zde vystoupá,” řekl Mons. Abraham Boualo Kome.

Touha přijet znovu

“Věřím, že mi prominete mou sobeckost, ale rád bych toto poutní místo navštěvoval každý rok nebo každý druhý rok a pokaždé alespoň se dvěma různými kněžími. Přál bych si, aby sem do Medjugorje přicházeli lidé všeho druhu, ať už jsou hluboce věřící nebo lidé, jejichž víra je vlažná, slabá nebo téměř žádná, protože v srdci člověka se zde jistě děje něco, co ho může inspirovat ke změně jeho života. Rád bych poděkoval Mons. Cavallimu, protože udělal vše pro to, abychom mohli přijet, a opravdu se mi líbí, jak se na to dívá a o co se s námi podělil,” řekl Mons. Abraham Boualo Kome, který bezprostředně po sestupu z kopce zjevení předsedal mši svaté ve francouzštině.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com