V Medjugorii začala první katolická IT konference

V Medjugorii začala první katolická IT konference, na které se sešlo asi sedmdesát účastníků ze Spojených států, Španělska, Slovenska, Švýcarska, Rakouska, Rumunska, Itálie, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Konference potrvá do neděle 10. března a hlavní část programu se bude konat v sále sv. Jana Pavla II. (žlutá dvorana). Účastníci také budou každý den slavit mši svatou ve farním kostele sv. Jakuba a společně vystoupí na kopec zjevení a horu Križevac. Konference se účastní renomovaní odborníci a řečníci jako Davor Pavuna, Stjepan Aurelien Kovač, Luis Mariano Colón, Igor Letica, Jure Babić, Dražen Alpeza, Vedran Šimunović, Tomislav Volarić, Goran Kujundžić a další zajímavé tváře ze světa IT.

Konference vznikla na popud papeže Františka

Konference byla inspirována slovy papeže Františka o potřebě přizpůsobit církev moderním technologiím. Cílem této konference je shromáždit odborníky, kteří chtějí uplatnit své dovednosti v projektech, které propojují moderní technologie se spiritualitou a podpořit tak novou možnost evangelizace.

Hlavním přednášejícím je Dr. Davor Pavuna

Slavnostní zahájení konference začalo v patnáct hodin v sále sv. Jana Pavla II. (žlutá dvorana). K účastníkům promluvili medjugorský farář Fra Zvonimir Pavičić, OFM a Fra Danko Perutina, OFM, předseda správní rady Informačního centra Mir Medjugorje. Po těchto zahajovacích pozdravech následovala úvodní přednáška Dr. Davora Pavuny o výzvě transhumanismu a umělé inteligence.

Transhumanismus vedoucí k tzv. singularitě

“Toto je katolická konference o informačních technologiích a obecně o technologiích, které momentálně dominují v naší společnosti. Všichni jste svědky toho, co se děje prostřednictvím internetu a mobilních telefonů. S populací osmi miliard lidí využíváme ještě více zařízení, se kterými jsou spojené obrovské sumy peněz. Nově se objevuje fenomén nazývaný transhumanismus, o kterém veřejně promluvil Elon Musk. Jedná se např. o implantaci čipů do lidských těl, závislosti dětí na hrách a rozvoji umělé inteligence, která doslova vytváří falešné informace a umělé světy na internetu. Tato oblast představuje zásadní problém. Umělá inteligence se může za jednu generaci vyvinout natolik, že překoná průměrnou inteligenci člověka. S příchodem těchto technologií se také očekává masivní nárůst inteligentních robotů, kteří by mohli nahradit lidskou práci. A co se stane s námi lidmi, když bude robotům k jejich existenci stačit pouze energie získaná z obnovitelných zdrojů? Vybudují solární elektrárny od Medjugorje po Mali a budou žít ze slunce, humanoidy vymažou. Podle darwinismu eliminují druhy, které pro ně budou zbytečné a docílí tzv. singularity,” řekl Dr. Davor Pavuna a dodal, že entity, které nazýváme umělou inteligencí a transhumanismem, převezmou tuto planetu.

Nicméně klíčová otázka zní, kdo má z těchto forem života vědomí?

“Existuje však otázka vědomí. Zatímco lidé mají vědomí o sobě samých, otázka, zda ho budou mít roboti či umělá inteligence, zůstává nejasná. A pak zde máme paralelu, na jedné straně je milující Bůh, který je všudypřítomný, vševědoucí, všemohoucí. Tedy nejvyšší úroveň inteligence, která je všude ve vesmíru, což umělá inteligence nemá a musí ji teprve vyvinout. Tedy pokud je pravda, že může mít vědomí a svědomí. Vědecké a technologické poznání nám nenabízí přesnou odpověď na tuto otázku. Proto klíčové je, zda si lidé uvědomí svou vlastní existenci a svou schopnost milovat, cítit soucit a budovat společenství, jak předpověděl Kristus a jak o tom mluví Panna Maria zde. A proto je tato katolická konference, která představuje prostor k diskusi a společnému vyrovnání se s těmito otázkami. Proto nás Svatý Otec povzbuzuje, protože jsme, jako lidé, důležití. Milovaný Bůh žije v nás a pak nás nemohou porazit ani ostatní entity,” uzavřel Dr. Davor Pavuna.

Po skončení programu v sále sv. Jana Pavla II. se účastníci zúčastnili večerního modlitebního programu v kostele sv. Jakuba, kde se modlili růženec, oslavili mši svatou, které předsedal Fra Danko Perutina, OFM a klaněli se Ježíši v Nejsvětější svátosti oltářní. První den konference byl následně dovršen společnou večeří.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com