Výroční zjevení Panny Marie pro Mirjanu 18. března 2024

Vizionářka Mirjana Dragičević – Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila poslední desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat jednou ročně a to 18. března. Tak tomu bylo po celé roky i dnes. Zjevení začalo ve 13:23 a trvalo do 13:27.

“Drahé děti, z milosrdné Boží lásky jsem s vámi. A proto vás jako matka zvu, abyste věřily v lásku. Láska, která je společenstvím s mým Synem. Láskou pomáháte druhým, aby otevřeli svá srdce, aby poznali mého Syna a aby si ho zamilovali. Děti moje, láska způsobuje, že můj Syn svou milostí osvěcuje vaše srdce, roste ve vás a daruje vám pokoj. Děti moje, jestliže žijete lásku, jestliže žijete mým Synem, budete mít pokoj a budete šťastní. V lásce je vítězství. Děkuji vám.”

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com