V Medjugorii začal 29. seminář pro organizátory poutí

USA, Anglie, Irsko, Francie, Itálie, Španělsko, Argentina, Mexiko, Paraguay, Salvador, Brazílie, Rakousko, Švýcarsko, Německo, Slovensko, Česká republika, Litva, Lotyšsko, Rusko, Ukrajina, Jižní Korea, Polsko, Portoriko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina jsou země, ze kterých dorazilo více než 200 účastníků na 29. ročník semináře pro organizátory poutí, vedoucích center MIR, modlitebních a charitativních skupin spojených s Medjugorií.
“Marie si vybrala ten nejlepší úděl…” (Lukáš 10, 42) je téma všech letošních duchovních cvičení v Medjugorii.

Slova Fra Zvonimira Pavičiće, OFM

Seminář začal v pondělí 18. března večerním modlitebním programem ve farním kostele sv. Jakuba a hlavním přednášejícím je medjugorský farář Fra Zvonimir Pavičić, OFM.

“Jednou za rok se všichni scházíme, abychom duchovní obnovou obnovili horlivost v hlásání radostné zvěsti a naši službu Pánu a Panně Marii v Medjugorii. Minulý rok jsem vás zde přítomné moc neznal, ale letos už mnohé z vás znám velmi dobře, což je známka toho, jak moc spolupracujeme na přivádění poutníků do Medjugorje. Nejde však pouze o přivádění poutníků, ale o samotné pronikání Medjugorje do světa. Je totiž mnoho těch, kteří z důvodu velkých vzdáleností, vysokých cen a událostí ve světě, nebudou mít možnost zde připutovat, ale o to více žijí plody Medjugorje tam, kde se nacházejí. Ve svých farnostech organizují medjugorský modlitební program (modlitba růžence, mše svatá, adorace), povzbuzují ostatní k modlitbě a životu podle Božích přikázání. A ve skutečnosti se stávají těmi, kteří postupně obnovují své farní společenství, které se pak rozšiřuje a rozšiřuje,” řekl Fra Zvonimir Pavičić a poukázal na to, že se jedná o krásnou událost, protože všichni, kdo mají nějakou službu, jsou v společně v Medjugorii.
“Prosme o Boží požehnání a o to, aby nás Pán obnovil, abychom právě zde, kde to všechno začalo, nacházeli sílu pro budoucí dny a pro náš apoštolát, tedy pro naši službu druhým,” řekl Fra Zvonimir Pavičić.

Pozdrav Mons. Alda Cavalliho

První den semináře pozdravil účastníky také apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro Medjugorii arcibiskupem Aldo Cavalli a provinciál hercegovinské františkánské provincie Fra Jozo Grbeš.

Další program

V následujících dnech bude probíhat přednáškový program v sále sv. Jana Pavla II., doprovázený společným výstupem na kopec zjevení a horu Križevac a účastí na večerním modlitebním programu ve farním kostele sv. Jakuba. Seminář následně končí v pátek 22. března společnou mší svatou v 11 hodin.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com