Obřady Velkého pátku v Medjugorii: Kříž je znamením naší spásy

Na Velký pátek, 29. března 2024, se na venkovním oltáři za farním kostelem sv. Jakuba v Medjugorii uskutečnily velkopáteční obřady, připomínka Kristova utrpení a smrti na kříži.

Večerní modlitební program

Začal v 16 hodin modlitbou růžence, kterou vedl Fra Karlo Lovrić, OFM. Poté od 17 hodin přišel na řadu  obřad umučení Páně, kterému předsedal Fra Ivan Hrkać, OFM. Koncelebrujícími byli Fra Vjeko Miličević, OFM a medjugorský farář Fra Zvonimir Pavičić, OFM, kteří společně s hlavním předsedajícím a  členy farního sboru “Královna míru” zazpívali pašije.

Význam kříže

“Bratři a sestry, církev dnes prožívá tichost. V tichosti, bez zvonů, zpěvu a hudebních nástrojů, jsme dnes začali tyto obřady. Kristova církev spočívá v tom, že jsme se zde dnes večer všichni shromáždili při památce Kristova utrpení. Cítíme se zaskočeni, protože si uvědomujeme, že nemůžeme pochopit hrůzu a zároveň mimořádnou vznešenost tohoto okamžiku a velikost Boha v jeho blízkosti. Shromážděni v tomto posvátném obřadu si připomínáme nejtěžší den a nejtěžší chvíle, které Ježíš během svého pozemského života zakoušel. Kříž je středem dneška, kříž, který dnes uctíváme, není jen mučícím nástrojem, na němž odsouzenci umírali ve strašlivých mukách. Kříž je znamením naší spásy. Možná jsme si natolik zvykli na Ježíšovo ukřižování na kříži, že toto znamení již pro nás nemá žádný skutečný význam,” řekl ve své homilii Fra Ivan Hrkać, OFM a dodal:

“Zastavme se dnes alespoň na chvíli, abychom si uvědomili, že jsme byli vykoupeni drahocennou cenou, kterou za nás zaplatil Syn Boží. Zvláště zde v Medjugorii, kde zvláštním způsobem zní Ježíšova slova, která pronesl na kříži: “Hle, vaše Matka”. A Matka Maria, která ve svém srdci tiše uvažovala i o této nejbolestnější hodině Ježíšova života, je s námi. Stále se za nás přimlouvá a svěřuje nás svému Synu. A dnes nás přivádí k tajemství kříže, aby nám znovu ukázala naše srdce, naše slova, skutky a náš život ve světle radostné zvěsti, kterou Ježíš přinesl na tuto zemi. Přinesme tedy naší Matce, našemu ukřižovanému Spasiteli, všechno, své radosti i bolesti, naděje i úzkosti, zdraví i nemoci, všechno, co nás činí těmi, kterými jsme. Protože On vynesl naše bolesti na dřevo kříže. Kéž Pán dá, aby dnešní tichost a usebranost přerostly v jásot velikonočního úsvitu, a to nejen ve slavnostní bohoslužbě, ale také v našem životě. Amen.”

Závěr velkopátečních obřadů

Na konci obřadu umučení Páně věřící přistoupili k uctění kříže a jak je zvykem v celé katolické církvi, proběhla i v Medjugorii sbírka pro Svatou zemi.

Dnes, na Velký pátek, se od 11 hodin konala na křížová cesta na horu Križevac, kterou vedl medjugorský farář Fra Zvonimir Pavičić, OFM a zúčastnilo se jí tisíce poutníků a farníků.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com