Velikonoční poselství apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro Medjugorii Mons. Alda Cavalliho

V evangeliu máme charakteristickou pasáž napsanou v době, kdy Ježíš zemřel na kříži a byl pohřben. Je to úryvek o učednicích putujících do Emauz. Ježíš zemřel, byl pohřben a apoštolové i ostatní učedníci, si mysleli – Je konec! A do toho zde máme dva učedníky, kteří odešli z Jeruzaléma, aby se vrátili domů do Emauz. Když odcházeli z Jeruzaléma řekli si: “Ježíš byl velký Boží muž, dobře hlásal Boží království, miloval nás všechny, miloval lidi, pomáhal nemocným, všechny utěšoval, uzdravoval. Mysleli jsme si, že je Mesiáš. Ale je mrtvý, je pohřben, je konec!” Totéž si myslel sv. Petr, když řekl ostatním apoštolům: “Pojďme rybařit. Protože Ježíš je mrtev, je pohřben, je konec!” Rybaření totiž byla činnost, kterou se apoštolové živili před tím, než se setkali s Ježíšem. Bylo to jediné, co uměli.

Životy apoštolů a církve zcela změnily dvě události

  1. Ježíšovo vzkříšení – velikonoční zvolání: “Ježíš žije, je živý!”
  2. Seslání Ducha svatého

Tyto dvě události společně stvořily Církev. Tyto dvě události daly apoštolům a celé církvi život, kreativitu a životní sílu. V Janově evangeliu se živý Kristus zjevuje apoštolům a promlouvá k nim: “Pokoj vám!” A tato slova jsou tak specifická i pro toto svaté místo, kterým je Medjugorje. Zároveň dechl na apoštoly a řekl jim: “Přijměte dary Ducha svatého.” Skrze Ducha svatého apoštolové znovu uviděli živého Krista. Najednou jim, v kontextu Starého zákona, začaly docházet události z Ježíšova života a poznali, že Boží sláva je ukryta v Kristově kříži. Boží sláva znamená Jeho živou a pravou přítomnost. Uvědomili si hodnotu kříže, na který byly skrze Ježíše přibity všechny naše hříchy, a které společně s ním také zemřely. V Duchu svatém pochopili hodnotu poslední večeře, hodnotu eucharistie. Poznali pravou, živou a reálnou přítomnost Pána v Písmu svatém a v eucharistii.

Ve Skutcích apoštolů se dočteme o příchodu Ducha svatého, který přišel do společenství apoštolů, jehož součástí byla také Ježíšova matka Maria, a ze kterého se zrodila církev. Odtud se pak vydali hlásat evangelium celému světu. Chudí, negramotní, bezcenní, ale s živým a zmrtvýchvstalým Kristem a plní Ducha svatého šli do celého světa. A za dvacet, třicet let se, skrze Ducha svatého, tento život rozšířil do mnoha částí světa.

Ježíš žije!

Toto vzkříšení Pána, apoštolů, církve je i naším vzkříšením, je i mým vzkříšením. On, Kristus, je živý! A v Duchu svatém i já žiji v Něm a On ve mě. On, Kristus Ježíš, je živý a tím, že mi dal Ducha svatého, učinil můj život silným, kreativním, plným vůle, radosti a pokoje. Proto, vám všem, kteří čtete tyto řádky chci říct, že Ježíš žije! Pouze v Duchu svatém, pouze v Něm můžete žít život plný vitality, kreativity a velkého dobra pro celý svět. V Duchu svatém vám přeji radostné Velikonoce, radostné Velikonoce v živém Kristu!

zdroj: www.radio-medjugorje.com