Týden modliteb za duchovní povolání 2024

Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční – neděli Dobrého pastýře. Letos probíhá od 15. do 21. dubna 2024. Impulsem k modlitbám je Ježíšova výzva: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“ Papež František ke Světovému dni modliteb za povolání vydává každý rok poselství.

V poselství k 61. Světovému dni modliteb za povolání papež František píše, že “naslouchat Božímu volání je nejjistější způsob, jak živit touhu po štěstí, kterou nosíme ve svém nitru: náš život se odvíjí a naplňuje, když objevíme, kdo jsme, jaké máme vlastnosti, v jaké oblasti je můžeme dobře uplatnit, po jaké cestě můžeme jít, abychom se stali znamením a nástrojem lásky, přijetí, krásy a pokoje v prostředí, v němž žijeme.”

Svatý otec se s vděčností obrací k těm, kteří žijí své osobní povolání se zapálením a pro dobro druhých, ať už je to povolání k rodičovství, angažovanost ve společnosti, zasvěcený život nebo jakékoliv jiné povolání.

S laskavostí promlouvá k mladým lidem, zvláště těm, kteří si připadají vzdáleni od církve a živí v sobě vůči církvi nedůvěru. Povzbuzuje je, aby se nebáli na Ježíše obracet, protože On “respektuje naši svobodu více než kdokoliv jiný, nevnucuje se, ale sám se nabízí: dejte mu prostor a najdete své štěstí v tom, že ho budete následovat a zcela se mu odevzdáte, pokud to bude od vás žádat.”

Světový den modliteb za povolání v sobě nese pečeť synodality, říká papež František. “Charizmat je mnoho a jsme povoláni vzájemně si naslouchat a společně kráčet, abychom je objevovali a rozeznávali, k čemu nás Duch Svatý volá pro dobro všech.” I k tomu může sloužit společná cesta k Jubilejnímu roku 2025. Nejen při této příležitosti jsme povolaní být poutníky naděje. Pouť znamená také námahu “každý den znovu vycházet, stále znovu začínat, znovu objevovat nadšení a sílu, abychom procházeli různými etapami cesty, které před námi navzdory námaze a obtížím stále otevírají nové obzory a neznámá panoramata.”

Na závěr papež píše :”Opakuji vám: mějte odvahu zapojit se! Don Oreste Benzi, neúnavný apoštol lásky, vždy na straně těch nejmenších a bezbranných, opakoval, že nikdo není tak chudý, aby neměl co dát, a nikdo není tak bohatý, aby nepotřeboval něco přijmout.”

Texty v příloze nabízejí modlitby a úvahy na téma povolání ke kněžství nebo k zasvěcenému životu. Ti, kdo hledají povolání, se mohou také inspirovat na webových stránkách.

Modlitby na každý den týdne ZDE.

Materiály k modlitební vigilii ke světovému dni modliteb za povolání ZDE.

 

zdroj: www.cirkev.cz