Papež při Regina Coeli: Ježíš, Dobrý pastýř, nás očekává s otevřenou náručí

Papež František na neděli Dobrého pastýře při modlitbě Regina Coeli připomněl, že Ježíš nás bezmezně miluje a obětoval za nás svůj život. Vyzval věřící, aby šli Pánu vstříc a nechali se přijmout a pozvednout milující náručí našeho Dobrého pastýře.

Svatý otec se zamýšlel nad evangeliem ze čtvrté neděle velikonoční věnovaným Ježíši jako Dobrému pastýři, který je nejen naším vůdcem, hlavou stáda, ale nad každým z nás přemýšlí jako o lásce svého života, protože každého vidí jako důležitého, nenahraditelného, hodného ceny jeho života. “A to nejsou jen rčení, za každého skutečně dal svůj život, zemřel a vstal z mrtvých, protože nás miluje a nachází v nás krásu, kterou často sami nevidíme,“ uvedl papež.

“Mnoho lidí se považuje za neschopné nebo špatné, svou hodnotu zakládají na tom, čeho dosáhli, jak je vidí svět nebo na soudech druhých. Ježíš nám však říká, že pro něj máme obrovskou cenu, a to vždy. Abychom tedy skutečně našli sami sebe a štěstí, musíme se snažit být v jeho přítomnosti, nechat se přijmout a pozvednout milující náručí našeho Dobrého pastýře,“ zdůraznil František.

Svatý otec poté doporučil, abychom prozkoumali svůj vlastní život a zamysleli se nad tím, zda skutečně přijímáme ujištění o Pánově bezmezné lásce, která dává našemu životu hodnotu. A to lze učinit prostřednictvím modlitby, adorace, chvály, snahy pamatovat na Pánovu láskyplnou přítomnost a být v ní. Pokud se o to budeme ve svém životě snažit, znovu objevíme jeho tajemství.

Během Regina Coeli papež František také připomněl, že dnes slavíme Světový den modliteb za duchovní povolání a vyzdvihl, že je to příležitost jak znovu objevit církev jako společenství, které se vyznačuje rozmanitostí charismat a povolání ve službě evangeliu. Poté pozdravil skupinu nově vysvěcených kněží římské diecéze při včerejší odpolední slavnosti v bazilice svatého Petra a požádal věřící, aby se za ně modlili.

Na závěr se Svatý otec opět zaměřil na mír ve světě a vyjádřil naději, že na Blízkém východě by mohl zvítězit dialog, vyjednávání a diplomacie. Vyzval, aby se nepodléhalo “logice odplaty”. Poté jako obvykle připomněl probíhající válku na Ukrajině. Vybídl svět, aby nezapomínal na tuto konfliktem zmítanou zemi, která tolik trpí.

 

zdroj: www.cirkev.cz