Skončilo 139. plenární zasedání ČBK

Od 22.–24. dubna 2024 jednali biskupové Čech, Moravy a Slezska na 139. plenárním zasedání ČBK, které se konalo na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně. Jednání se účastnili i zástupci apoštolské nunciatury v ČR, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo i tajemník N’gbesso Vital Akélé Ohochi, a rovněž zástupci mužských a ženských řeholí, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.

Plenárnímu zasedání předcházelo v pondělí 22. dubna setkání členů Národního synodálního týmu, kteří připravili souhrnnou zprávu určenou pro druhé zasedání synody o synodalitě v říjnu ve Vatikánu, kterou biskupové schválili.

Jednání zahájil duchovním zamyšlením olomoucký pomocný biskup Antonín Basler a následně přítomné pozdravil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, který představil nového tajemníka apoštolské nunciatury, jímž se stal P. N’gbesso Vital Akélé Ohochi z Pobřeží slonoviny. Ten do České republiky přicestoval počátkem února z mise v Dominikánské republice.

Arcibiskup pražský Jan Graubner, předseda ČBK, dále informoval přítomné o situaci v církvi v dnešní společnosti. Zástupci řeholí, sestra Krista Chládková OP a arciopat Prokop Siostrzonek OSB, pak krátce pohovořili o novinkách ze života mužských a ženských řeholí a referovali o nedávném valném shromáždění Unie evropských konferencí vyšších řeholních představených, které se konalo na Vranově u Brna.

Po odchodu biskupa Jana Baxanta do důchodu volili členové ČBK nového biskupa/delegáta pro sdělovací prostředky, kterým se stal litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Ten byl také zvolen členem ekonomicko-právní komise ČBK. Předsedou ekonomické rady ČBK byl zvolen plzeňský biskup Tomáš Holub.

Biskupové se dále věnovali ekonomickým záležitostem a podnětům komisí a rad. Schválili aktualizovanou Instrukci o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání na území ČR, která bude publikována v Aktech ČBK.

Na plénu se diskutovalo o podpoře a doprovázení snoubenců a novomanželů a rovněž o tématech spojených s programovými obdobími Evropské unie v letech 2021–2027 a 2028 a dále. Členové ČBK také rozhodli o letošních kandidátech na vyznamenání ČBK, která budou předávána, jak bývá zvykem, v rámci červencové Národní pouti na Velehradě.

Biskupové v rámci plenárního zasedání vydali prohlášení k setkání v Arcibiskupském paláci v souvislosti s uvedením knihy „Spiknutí“.

V úterý 23. dubna biskupové Čech, Moravy a Slezska slavili společnou mši svatou v kostele sv. Petra ve Špindlerově Mlýně, hlavním celebrantem byl královéhradecký emeritní biskup Josef Kajnek, kázal emeritní pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.

 

zdroj: www.cirkev.cz