Pozvání ke společné modlitbě svatodušní novény

Drazí přátelé,

zveme vás ke společné modlitbě svatodušní novény, kdy se budeme připravovat na slavnost Seslání Ducha svatého.

Začínáme v pátek 10. května a končíme v sobotu 18. května 2024 na vigílii slavnosti Seslání Ducha svatého

Více na našem facebooku

“Drahé děti, ať je pro vás tento čas časem modlitby, aby na vás sestoupil Duch svatý a skrze modlitbu vám daroval obrácení. Otevřete svá srdce a čtěte Písmo svaté, abyste i vy byly skrze svědectví blíže Bohu.” (Panna Maria, Královna míru, 25. ledna 2018)