Papež František: Mír se buduje malými gesty

MÍR SE VYTVÁŘÍ NAŠIMA RUKAMA

“Mír se vytváří našima rukama. Nevytvářejí ho jen mocní svými rozhodnutími a mezinárodními smlouvami, ale i my můžeme budovat mír ve svých domovech, v rodině, mezi sousedy, na pracovišti, ve čtvrti, kde žijeme,” píše papež František v předmluvě k nové knize SPRAVEDLNOST A MÍR SE OBEJMOU. To bude také hlavním tématem sobotní papežské pastorační návštěvy v italské Veroně.

“Chybí-li spravedlnost, je ohrožen mír. Bez míru je ohrožena spravedlnost,” píše papež František. “Více než kdy jindy platí, že spravedlnost, chápaná jako ctnost dávat Bohu a druhým to, co jim náleží, je úzce spojena s mírem v tom nejautentičtějším a nejvlastnějším smyslu hebrejského slova ŠALOM”. Tento výraz vyjadřuje zejména plnost života.

MÍR JE PŘEDPOKLADEM SPRAVEDLIVÉ SPOLEČNOSTI

V této souvislosti papež cituje otce Romana Guardiniho, rodáka z Verony: “Svoboda nespočívá v následování osobní nebo politické vůle, ale v tom, co vyžaduje přirozenost bytí.” Pedagogické působení a filozoficko-duchovní úvahy otce Guardiniho byly “majákem ve zvláště temné době” v nacistickém Německu ve 30. a 40. let 20. století. Papež vzpomíná na členy Bílé růže, skupiny mladých Němců, kteří povzbuzeni četbou Guardiniho textů v Mnichově odsoudili nacismus. “Z této četby vzešla nenásilná aktivita mladých chlapců a dívek, kteří se psaním a šířením tajných letáků ve městě snažili probudit svědomí lidí otupělých Hitlerovou totalitou. A svou volbu svědomí a svobody zaplatili životem,” poznamenává papež.

“Možná nebudeme nuceni prolévat krev, abychom vyznali svou víru, jak se to ještě dnes děje v mnoha částech světa mnoha našim křesťanským bratřím. Ale právě v maličkostech jsme povoláni vydávat svědectví o síle pokoje Kristova kříže a o novém životě, který se z něj rodí: gesto odpuštění vůči těm, kdo nás urazili, snášení nespravedlivých pomluv, pomoc člověku na okraji společnosti,” říká Svatý otec.

MÍR SE BUDUJE MALÝMI GESTY, SLOVY A ZVYKY

“Mír můžeme budovat tím, že pomůžeme migrantovi, který žebrá na ulici, že navštívíme starého člověka, který je sám a nemá si s kým popovídat, že znásobíme gesta péče a úcty vůči naší ubohé planetě Zemi, že přijmeme každé nenarozené dítě, které přichází na svět, což je gesto, které bylo pro svatou Matku Terezu autentickým aktem míru,” vysvětluje papež František.

Na pozadí válek tedy existují malé kousky míru, které vybudují velký mír, pokud se spojí dohromady. “V těchto každodenních a snadno dosažitelných volbách míru a spravedlnosti můžeme zasít počátek nového světa, kde smrt nebude mít poslední slovo,” uzavírá papež.

 

zdroj: www.cirkev.cz