Papež František: Pohlédněme na sebe s pokorou po Mariině vzoru

POKORA

“Pokora nás chrání před Zlým a před nebezpečím, že se staneme jeho spolupachateli. Je zdrojem pokoje ve světě i v církvi,” učil dnes papež při generální audienci. V závěru série katechezí o ctnostech zdůraznil, že pokora, o níž mluví jako o poslední je ve skutečnosti vstupní branou pro všechny ostatní. “Mírnost, milosrdenství a čistota srdce vycházejí z vnitřního pocitu malosti,” řekl František.

“Pokora vše navrací do správných rozměrů: jsme velkolepá stvoření, ale omezená, s přednostmi i nedostatky,” poznamenal Svatý otec. Bible nám od počátku připomíná, že jsme prach a v prach se navrátím (srov. Gen 3,19). A přece právě z lidského srdce povstávají tak nebezpečná deliria všemohoucnosti.

Papež zdůraznil, že k boji proti pýše na sebe sama by měl stačit pohled na rozlehlost nebe. Moderní věda nám navíc dává ještě silnější příklady, jak získat správnou perspektivu. A přesto nám stále často chybí pokora.

MARIA JE PŘÍKLADEM POKORY

“Konkrétním příkladem této ctnosti je Maria, která vždy zůstává malá, bez ambicí vystupovat na jeviště,” řekl papež. “Ani nejsvětější pravda jejího života –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ být Matkou Boží –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ se pro ni nestává důvodem k tomu, aby se před lidmi chlubila. Ve světě, v němž vidíme neustálou honbu za tím, abych se ukázal, abych dokázal svou nadřazenost nad ostatními, Maria s rozhodností kráčí opačným směrem, vedena pouze silou Boží milosti,” řekl František. Jak dále dodal, Ježíšova Matka “také prožívala těžké chvíle, dny, kdy její víra kráčela v temnotách. Přesto však nikdy nezakolísala ve své pokoře”.

 

zdroj: www.cirkev.cz