Královéhradecká diecéze má nové kněze

Z rukou královéhradeckého biskupa Jana Vokála přijali v sobotu 25.května kněžská svěcení P. Michal Šramko a P. Jan Pecháček.

“Pamatujte na to, že všechny potřebné milosti vám budou dány. Dostanete mimořádné dary Ducha Svatého, které vás budou každým dnem provázet. Nikdo z nás si toto Boží povolání nijak nezasloužil. Ne, my Jeho, ale to On si vyvolil nás, aby nás povolal na tuto cestu. Chci zdůraznit jeden z nejdůležitějších znaků kněžství, kterým je modlitba. Proměňuje-li se ve svátostném svěcení podstata vaší duše, nutně se musí proměnit a zintenzívnit i vaše modlitba – jako výraz živého vztahu s Trojjediným Bohem. A to po vzoru Panny Marie, které vás dnes zasvěcuji a jí vás svěřuji”, řekl diecézní biskup Jan Vokál ve své promluvě ke svěcencům bezprostředně před jejich přijetím svátosti kněžství, a dodal, že podle svatého Jana Pavla II. musí být kněžství nejen modlitbou provázeno, ale dokonce zakořeněno v modlitbě, která odpovídá kněžské existenci a identitě.

PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ

  • P. Michal Šramko
    • 26. 5. 2024 – Kutná Hora ve 14 hod.
    • 1. 6. 2024 – Studienka v 10 hod.
    • 8. 6. 2024 – Šumice v 10 hod.
  • P. Jan Pecháček
    • 26. 5. 2024 – Dolní Libchavy ve 14:30 hod.

 

zdroj: www.cirkev.cz