Papež František k vojákům na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech: Staňte se strážci míru

Ve dnech 24.–26. května proběhla 64. mezinárodní vojenská pouť do Lurd. Papež František k této příležitosti zaslal poselství, kde píše, že potřebujeme muže a ženy víry, kteří jsou schopní bojovat za mír a lidství.

“Kéž sem přicházíme v procesích” je téma, které bylo zvoleno pro 64. ročník mezinárodní vojenské poutě do Lurd. Téma vychází z poselství, které v roce 1858 zjevila Panna Maria svaté Bernadettě Soubirous v lurdské jeskyni Massabielle. Tenkrát jí prosila, aby zde byla postavena kaple a aby sem lidé přicházeli v procesích. Pro papeže je toto téma naléhavou výzvou, abychom se především vydali na cestu k Bohu, ale také k našim bratřím a sestrám, a abychom spolu s nimi budovali svět, který bude lidštější a solidárnější.

Svatý otec vyjádřil svou vděčnost za pouť, která do Lurd každoročně přitahuje vojáky, řeholníky, civilisty i diplomaty. Letošnímu setkání, kterého se účastnilo 15 000 poutníků ze 41 zemí světa, předsedal arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretář pro mezinárodní vztahy. Toto setkání umožňuje navázat přátelství a sdílet lidské i duchovní bohatství, které přináší každý z vás, napsal Svatý otec. “Sdílení a společná modlitba pomáhají nalézt sílu k překonávání překážek a osamělosti, které často zakoušíte ve své službě”, uvedl papež.

Podle něj je pouť pro účastníky příležitostí obnovit křest a setkat se s Kristem, a to skrze Boží slovo, svátost smíření a eucharistii. Poutníci jsou pozváni, aby na povolání k vojenské službě nahlíželi z perspektivy víry a lásky, kterou musí každý křesťan rozvíjet vůči svému bratru, dokonce i vůči svému nepříteli”.

“Drazí vojáci, papež vás vyzývá, abyste se zvedli a kráčeli s odvahou a vytrvalostí. Buďte vojáky, kteří vzpřímeně a hrdě vzdávají čest své uniformě, svému heslu a své vlasti, ale kteří jsou si také vědomi, že jsou součástí jedné lidské rodiny, rodiny, která je rozervaná a zraněná, kterou ale Kristus přišel vykoupit a zachránit silou lásky, nikoli násilím zbraní,” píše se v poselství.

Papež František, který při každé příležitosti mluví o míru ve světě, zve vojáky, aby byli strážci míru, jak říkával svatý Jan Pavel II (srov. Anděl Páně, 23. února 2003). “Svět vás potřebuje, zvláště v této temné chvíli našich dějin. Potřebujeme muže a ženy víry schopné bojovat ve službách míru a bratrství”.

Svatý otec “svěřuje Božímu milosrdenství všechny vojáky, kteří zemřeli ve službě své zemi nebo v mezinárodních operacích na obranu míru”. Tato pouť také “umožňuje být nablízku všem nemocným a zraněným spolubojovníkům a pečovat o ně, zvláště na tomto místě, kde jsou nemocní tolik přítomni – a přinášet Boží milosrdenství do vojenského světa”. Papež vyprošuje zvláštní hojnost milostí všem, kteří jsou v současné době přítomni v Lurdech, a jejich rodinám, jakož i vojákům, kteří se angažují na různých frontách, na misi za zachování míru daleko od své země, a těm, kteří jsou zranění a trpí.

 

zdroj: www.cirkev.cz