Pozvání IC MIR Medjugorje k vytváření modlitebních skupin v České republice

POSELSTVÍ 25. KVĚTNA 2024

“Drahé děti, v tomto milostivém čase vás zvu k modlitbě srdcem. Děti moje, vytvářejte modlitební skupiny, kde se budete povzbuzovat k dobru a růst v radosti. Děti moje, ještě jste daleko. Proto se znovu obracejte a vyberte si cestu svatosti a naděje, aby vám Bůh dal pokoj v hojnosti. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé pozvání.

Panna Maria nás v poselství z 25. května 2024 zve, abychom zakládali modlitební skupiny, kde bychom se povzbuzovali k dobru a rostli v radosti. Modlitba ve společenství a sdílení se navzájem je velmi důležité, nejen ve vzájemném posilování se, ale především v pozvání Ducha svatého. Maria nás k tomuto zve již od počátků událostí v Medjugorii.

POZVÁNÍ PRO JIŽ EXISTUJÍCÍ MODLITEBNÍ SKUPINY V ČR

Jsou mnozí, kteří již Mariinu prosbu vyslyšeli a modlitební skupinu založili. A právě ty z Vás, kteří se takto modlíte a sdílíte chceme požádat, abyste nám o sobě dali vědět a podělili se o své zkušenosti. Abychom tak společně mohli vytvářet medjugorské společenství v naší zemi, učili se modlitbě srdcem a žili Mariino pozvání k upřímnému následování jejího Syna.

NÁVOD PRO NOVÉ MODLITEBNÍ SKUPINY

Pro ty, kteří by rádi zareagovali na přání Panny Marie a založili novou modlitební skupinu (společenství) nabízíme jednoduchý návod jak by takové modlitební setkání mohlo vypadat:

  • JAK ČASTO? – Nejčastěji se skupinka schází jednou týdně.
  • V KOLIKA LIDECH? – Početně stačí, když zpočátku budete klidně jen dva, nebo tři.
  • NÁPLŇ SETKÁNÍ – Na začátku můžete prosit Ducha Svatého o vedení a pomoc modlit se opravdu srdcem. Je dobré si případně sdělit úmysly za které se chcete společně modlit. Pak se pomodlit modlitbu růžence (pět desátků s tajemstvími, jak je uvedeno třeba v kancionálu). Na závěr je dobré si přečíst jedno poselství Panny Marie z Medjugorie a po chvíli rozjímavého ticha se vzájemně podělit, jak k Vám poselství promlouvá a jak konkrétně ho můžeme následující týden žít.

ZKUŠENOST MODLITEBNÍCH SKUPIN

Zkušenost modlitebních skupin, které se již delší dobu scházejí k modlitbě je, že je lepší příliš setkání neprodlužovat a společenský rozměr (káva, povídání si i jen tak) mít skromný, aby se nepřesouvalo těžiště setkání na to “lidské” a modlitba se postupně nestala jen doplňkem. V první řadě má jít o společnou modlitbu a vzájemné povzbuzení. Ovocem modlitby je pak růst v radosti.

 

Fra Šebestián Pavel Smrčina, OFM a Šimon Rutta, ředitel ICM