Představení knihy “MLADÍ VE ŠKOLE PANNY MARIE”

Chorvatská katolická misie (HKM) ve švýcarském St. Gallenu uspořádala v pátek 7. června 2024 od 19:30 ve farním sále sv. Otmara prezentaci knihy “MLADÍ VE ŠKOLE PANNY MARIE”. Autorem je bývalý medjugorský farář a v současnosti vedoucí misie v St. Gallenu Fra Marinko Šakota, OFM. Vydavatelem je Informační centrum MIR Medjugorje.

KNIHA “MLADÍ VE ŠKOLE PANNY MARIE” JE VĚNOVANÁ MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ SE SNAŽÍ ŽÍT SVÉ KŘESŤANSTVÍ VE VÝZVÁCH DNEŠKA

Je doporučena jak mladým, tak i všem, kteří s mladými pracují.

PROGRAM PREZENTACE

Představení se účastnili františkáni chorvatské katolické misie z Curychu Fra Goran Azinović, OFM a Fra Iko Skoko, OFM.

Fra Iko hovořil o obsahu knihy a Fra Goran vyzdvihl práci Fra Marinka jako farního vikáře a dlouholetého faráře v Medjugorii a také toho, který pořádá duchovní semináře po celém světě. Plodem této pastorační činnosti jsou četná setkání s mnoha lidmi, zejména pak mladými.

Moderátorem programu byl Zdravko Mijić a texty z knihy četli Ivana Šarić a Boris Bikić. O hudební doprovod, se zpěvem písní “God Loves You” a “Kao Marija i Galeb i Ja”, postarali Karla Petrović, Dr. Tomislav Stijepić a prof. Jelena Kučak Vujnović, která přispěla hrou na klavír.

Na závěr programu poděkoval Fra Marinko všem, kteří celou akci zorganizovali a podíleli se na jejím zdárném průběhu. A v neposlední řadě jeho díky patřilo také těm, kteří se této kulturní akce zúčastnili.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com