Vyšla aktualizovaná brožura “KATOLICKÁ CÍRKEV V ČR”

Česká biskupská konference vydala aktualizovanou brožuru “KATOLICKÁ CÍRKEV V ČESKÉ REPUBLICE”, ve které najdete nejnovější informace o místní a také světové církvi. Stáhnout si ji můžete i ve formátu pdf.

OBSAH BROŽURY

Brožura “KATOLICKÁ CÍRKEV V ČR” mapuje různé oblasti katolické církve a je rozdělena do těchto kapitol a podkapitol:

KATOLICKÁ CÍRKEV CELOSVĚTOVÁ

Tato kapitola shrnuje základní data celosvětové církve. Najdete zde přehled úřadů Římské kurie a dle dat statistické církevní ročenky Annuarium Statisticum Ecclesiae a mimo jiné se dozvíte, kolik žije na světě katolíků, počet katolických kněží, biskupů či řeholnic a řeholníků. Zmíněny jsou zde také papežské cesty do ČSFR a ČR a informace o Apoštolské nunciatuře v ČR.

KATOLICKÁ CÍRKEV V ČESKÉ REPUBLICE

Kapitola představuje Českou biskupskou konferenci včetně Stále rady ČBK, komisí a rad ČBK. Najdete zde také informaci o kontaktní místě pro ochranu nezletilých a zranitelných.

ŽIVOT CÍRKVE

Jedná se o nejrozsáhlejší kapitolu celé brožury. Zabývá se různými oblastmi ze života katolické církve, mezi které patří: vzdělávání, pomoc potřebným, služba ve zdravotnictví, doprovázení, kultura, péče o rodinu a mládež, komunikace, hospodaření a aktivity otevřené všem.

DIECÉZE V ČESKÉ REPUBLICE

Katolická církev v ČR se dělí na dvě církevní provincie: českou a moravskou. Celkem je zde osm diecézí, jejichž přehled najdete v této části brožury. Jsou zde rovněž počty věřících v jednotlivých diecézích, přehled duchovních úkonů. Nechybí ani informace o Apoštolském exarchátu v ČR.

CÍRKEVNÍ ŘÁDY A HNUTÍ

V ČR působí v současné době celkem desítky mužských a ženských církevních řádů a kongregací, jejichž přehled najdete v této kapitole. Dále jsou zde uvedena církevní hnutí a osobní prelatury.

ODKAZ PRO STAŽENÍ

Brožura je doplněna fotografiemi, z nichž většinu pořídili fotografové spolku Člověk a Víra. V elektronické podobě si ji můžete stáhnout v příloze nebo zde.

 

zdroj: www.cirkev.cz