Fra Zvonimir Pavičić, OFM k výročí zjevení v Medjugorii: Pozvání k modlitbě za mír je vždy aktuální

V úterý 25. června bude farnost Medjugorje slavit 43. výročí zjevení Panny Marie. Letos se farníci budou na toto výročí připravovat devítidenní modlitbou růžence na kopci zjevení a účastí na večerní modlitbě a liturgickém programu.

O přípravách na tuto slavnost, pochod míru a samotné výročí jsme hovořili v programu Rádia Mir Medjugorje s medjugorským farářem Fra Zvonimirem Pavičićem, OFM.

Na otázku, jak se cítí v těchto dnech příprav na výročí zjevení, Fra Zvonimir říká: “Jako farář určitě cítím velkou zodpovědnost za celý průběh oslav, co je ještě třeba udělat, aby bylo vše připraveno na všech možných úrovních, ale také pokoj. Nevím, zda je to mým přístupem nebo dar nebe, že cítím pokoj, jak se modlitba novény blíží. Jsem si totiž vědom, že budou přicházet lidé žízniví po modlitbě, žízniví po Boží blízkosti. Dny novény jsou přípravou a to jak na Podbrdu, tak i na venkovním oltáři, kde slavíme mše svaté. A myslím si, že bude opravdu krásné, když lidé odpoví na toto pozvání – Modlete se a v modlitbě děkujte Pánu za všechny milosti, které nám zde v Medjugorii během těchto 43 let dal a stále dává.”

“Novéna na Kopci zjevení začíná v sobotu 15. června v 16:00 hodin. Každý den se zároveň modlíme radostná a bolestná tajemství růžence, poté zůstáváme v modlitbě u sochy Panny Marie,” řekl Fra Zvonimir a dodal: “Toto je organizovaná modlitba, modlitba farního společenství, která je jak odpovědí na pozvání Panny Marie, tak i díkůvzdáním. Farní společenství společně děkuje, modlí se jako jeden celek, takže by bylo velmi hezké, kdybychom odpověděli v co největším počtu.”

Druhý den novény, tedy v neděli 16. června, navážeme modlitbou růžence, kterou se budou farníci modlit přede mší svatou shromážděni kolem venkovního oltáře za farním kostelem. Během tohoto času společných příprav budou mše svaté sloužit kněží, kteří v uplynulých letech působili jako farní vikáři v Medjugorii.

Na svátek Narození sv. Jana Křtitele, tedy v předvečer slavnosti zjevení, se bude ráno konat tradiční Pochod Míru z Humace do Medjugorie. Tento pochod je odpovědí na pozvání Panny Marie k modlitbě za mír, který zvláště dnes tolik potřebujeme.

“Zdá se, že toto pozvání k modlitbě za mír je v našem světě bohužel vždy aktuální, ale neměli bychom se vzdávat. Měli bychom se vždy modlit. Panna Maria nás volá k této modlitbě a my musíme odpovědět a modlit se, aby nás Pán obdaroval svým pokojem. S oblibou říkám, že slovo MÍR má dva významy. Existuje MÍR, který svět přijímá a chápe jako stav bez válek a MÍR, tedy vnitřní pokoj, který dává pouze Bůh. A Ježíš mluví právě o tomto pokoji, který dává a o tom, že nám ho nikdo nemůže vzít, bez ohledu na to, kolik válek a nepokojů ve světě je. A my se modlíme za tento mír, aby pokoj zavládl v každém srdci a jeho prostřednictvím byl nastolen mír mezi národy a mezi jednotlivci, aby tak všichni lidé mohli žít v opravdovém pokoji,” řekl medjugorský farář.

Dne 25. června 2024, tedy v den výročí zjevení Panny Marie v Medjugorii, začíná program již od 4:30 hodin ráno, kdy mají lidé možnost začít přistupovat ke svátosti smíření. Mše svaté pak budou slouženy v 7:00, 8:00, 9:00, 11:00 a hlavní slavná mše svatá bude sloužena v 19:00 hodin večer.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com