27. Mezinárodní duchovní obnova pro kněze v Medjugorii

POZVÁNKA PRO VŠECHNY KNĚZE V ČESKÉ REPUBLICE

Zveme vás na 27. MEZINÁRODNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU PRO KNĚZE, která se bude konat 1. – 5. července 2024 v Medjugorii. 

Hlavní motto: “Maria si vybrala lepší úděl…” (Lk 10, 42)

PŘEDNÁŠEJÍCÍ FRA ANTE VUČKOVIĆ, OFM

Fra Ante Vučković, OFM se narodil v roce 1958 v Sinji do početné rodiny. Je členem františkánské provincie Nejsvětějšího Vykupitele se sídlem ve Splitu. Studium na gymnáziu a následně v semináři ukončil ve městě Sinj. Teologii studoval na Makarské a v Záhřebu. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Po kaplanské službě v Metkoviči a Mnichově studoval filozofii v Mnichově a v Římě, kde získal doktorát. Přednášel filozofii v Římě na papežské univerzitě Antonianum a ve františkánském semináři na Makarské. Je profesorem filozofie na Katolické teologické fakultě univerzity ve Splitu. Vede duchovní cvičení, semináře a duchovní obnovy. Je duchovním průvodcem a poradcem. Vydal několik knih. Píše do odborných i populárních časopisů. Mezi jeho záliby patří četba, fotografování, hory, moře a kolo.

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlásit se může prostřednictvím e-mailu, kde uvedete tyto údaje:

 1. JMÉNO A PŘÍJMENÍ
 2. KONTAKT (e-mail a telefon)
 3. STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

E-mail s přihlašovacími údaji zašlete na adresu:

NEBO

Z organizačních důvodů a pro vaši jistotu Vás prosíme, abyste se považovali za přihlášené až v okamžiku, kdy obdržíte potvrzující odpověď. Pokud jste potvrzení nedostali, znamená to, že jsme vaši přihlášku neobdrželi a zaregistrovaní nejste. V tomto případě nás neváhejte kontaktovat znovu.

UBYTOVÁNÍ

Je bezplatné a zajišťují ho medjugorjší farníci. Proto prosíme všechny kněze, kteří si ubytování zajišťují sami u svých přátel v Medjugorii, aby tuto informaci uvedli v přihlášce a přidali také kontakt na svého ubytovatele.

Kněze, kteří možnost zajistit si ubytování u svých známých nemají prosíme, aby tuto informaci uvedli v přihlášce a my jim ubytování zajistíme.

CO SEBOU?

 1. CELEBRET
 2. ALBU
 3. ŠTOLOU
 4. PÍSMO SVATÉ

PROGRAM

PONDĚLÍ 1.7.2024
 • 16:00 – registrace účastníků (žlutá dvorana Jana Pavla II.)

ZAHÁJENÍ V RÁMCI VEČERNÍHO MODLITEBNÍHO PROGRAMU

 • 18:00 – večerní modlitební program, modlitba růžence
 • 19:00 – večerní mše svatá
 • 20:00 – modlitba za zdraví duše i těla, modlitba slavného růžence
ÚTERÝ 2.7.2024
 • 09:00 – společná adorace před nejsvětější svátostí oltářní
 • 09:30 – přednáška
 • 11:00 – tichá adorace s osobním rozjímáním
 • 16:00 – přednáška
 • 18:00 – večerní modlitební program, modlitba růžence
 • 19:00 – večerní mše svatá
 • 20:00 – adorace před nejsvětější svátostí oltářní
STŘEDA 3.7.2024
 • 06:00 – společná modlitba růžence s výstupem na Podbrdo (kopec zjevení)
 • 10:30 – občerstvení
 • 11:00 – přednáška
 • 12:00 – tichá adorace s osobním rozjímáním
 • 16:00 – přednáška
 • 18:00 – večerní modlitební program, modlitba růžence
 • 19:00 – večerní mše svatá
 • 20:00 – modlitba za zdraví duše i těla, modlitba slavného růžence
ČTVRTEK 4.7.2024
 • 06:00 – společná modlitba křížové cesty s výstupem na horu Križevac
 • 16:00 – přednáška
 • 18:00 – večerní modlitební program, modlitba růžence
 • 19:00 – večerní mše svatá
 • 20:00 – adorace před nejsvětější svátostí oltářní
PÁTEK 5.7.2024
 • 08:30 – společná návštěva hrobu Fra Slavka Barbariće, OFM
 • 09:00 – závěrečná přednáška
 • 11:00 – závěrečná mše svatá

POMOC PŘI ŠÍŘENÍ TÉTO POZVÁNKY

Mnozí kněží v naší zemi o tomto mezinárodním semináři v Medjugorii nevědí. Proto prosíme všechny organizátory poutí, modlitební skupiny a kohokoli dalšího, aby toto pozvání sdíleli a zveřejnili ho všemi komunikačními prostředky, které mají k dispozici, aby se této duchovní obnovy mohlo zúčastnit co nejvíce kněží.

Prosíme vás, abyste dle vašich možností materiálně pomohli kněžím, kteří se chtějí zúčastnit, ale nemají potřebné prostředky na cestu. Předem vám za to děkujeme a vyprošujeme vám Boží požehnání a přímluvu Matky Boží, Panny Marie.