Pochod Míru z Humace do Medjugorje

Letos, na svátek narození sv. Jana Křtitele, se konal 33. ročník mezinárodního Pochodu Míru z Humace do Medjugorje, kterého se účastnili medjugorští farníci, věřící z blízkého i dalekého okolí a poutníci z celého světa.

Pochod Míru začal dnes kolem šesté hodiny ranní společnou modlitbou a požehnáním poutníků před relikviářem sv. Antonína. Poutníky doprovázel farář a kvardián Humace Fra Dario Dodig, OFM, který účastníkům řekl, aby přinášeli pokoj do svých domovů, aby byli nositeli a apoštoly pokoje v místech, kde žijí.

“Jsme vždy rádi, že Pochod Míru vychází z Humace, pouť do Medjugorje v předvečer výročí medjugorských zjevení, kde se shromažďuje velký počet věřících,” řekl Fra Dario Dodig, OFM a popřál všem šťastnou cestu a Boží požehnání na cestu do Medjugorje, kde poutníci dorazili o několik hodin později.

Na závěr Pochodu Míru udělil, před farním kostelem sv. Jakuba v Medjugorii, medjugorský farní vikář Fra Marin Mikulić, OFM svátostné požehnání všem poutníkům v čele s medjugorským farářem Fra Zvonimirem Pavičićem, OFM, Ivanem Dragićićem a dalšími kněžími.

Pochod Míru se vyznačuje kajícností, modlitbou za mír ve světě a za pokoj mezi lidmi. Tento pochod byl iniciován v roce 1992 německým poutníkem Hubertem Liebherrem, který byl v době občanské války v bývalé Jugoslávii zděšen nepokoji v této oblasti a spolu s několika přáteli ze zahraničí, inicioval tuto pouť s vírou, že modlitbou a půstem mohou lidé zamezit válkám.

SVĚDECTVÍ POUTNÍKŮ

Željko Marijanović z Davoru

Pochodu Míru se účastnil poprvé a věří, že to nebylo naposledy.

“Šlo to tak, jak jsem očekával. Jsem poutníkem již mnoho let. O Pochodu Míru jsem se dozvěděl od svého přítele Ante Vukšiće, který organizuje pouť z Udbiny, odkud se putuje již 11 let. Letos jsem měl možnost být součástí skupiny, která vyšla z Udbiny 15. června 2024 brzy ráno. Nedá se to popsat slovy, je potřeba přijít a zakusit to na vlastní kůži,” řekl Željko.

Marija Šetula z Iloku

Poutnice z Iloku, která se také podělila o své dojmy.

“Jsem spojená s Medjugorií již od svého dětství, kdy jsem poprvé slyšela o zjeveních Panny Marie v našem kostele sv. Jana Kapistránského v Iloku. Od té doby sledujeme zjevení Panny Marie a všechny události spojené s Medjugorií. Toto poutní místo pro mne mnoho znamená. Zakusila jsem zde tolik věcí, které mě zušlechťují a duchovně povznášejí,” řekla Marija.

VOTIVNÍ POUŤ

Dnes 24. června 2024, v předvečer zjevení Panny Marie v Medjugorii, se bude ještě od 16:00 hodin konat votivní pouť ke Královně Míru, kterou organizuje farnost Krista Krále z Čitluku společně s komunitou “Slib Panně Marii”.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com