Fra Bože Milić, OFM u příležitosti 43. výročí zjevení v Medjugorii: Zde každý dostává to, o co s upřímným srdcem prosí

V úterý 25. června 2024, v den oslav 43. výročí zjevení Panny Marie, jsou v Medjugorii kromě velkého množství poutníků z Chorvatska a Bosny a Hercegoviny také skupiny poutníků ze Španělska, Portugalska, České republiky, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Francie, Itálie, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Litvy, Irska, Kolumbie, Kostariky, Mexika, USA, Brazílie, Koreje, Číny a Nového Zélandu.

Stejně jako ve dnech před výročím, se i po celý úterní den v Medjugorii na všech modlitebních místech a ve frontách ke svátosti smíření nacházelo velké množství farníků a poutníků. Během tohoto dne bylo zároveň slouženo dvacet mší svatých.

Ústřední mši svaté v 19:00 hodin večer předsedal bývalý farní vikář v Medjugorii a dnes kvardián františkánského kláštera v Tomislavgradu, Fra Bože Milić, OFM. Mezi koncelebranty byli provinciál a vikář františkánské hrcegovinské provincie, Fra Jozo Grbeš, OFM a Fra Miro Šego, OFM, dále medjugorský farář Fra Zvonimir Pavičić, OFM a dalších 364 kněží.

Na začátku mše svaté Fra Bože Milić, OFM vyzval k modlitbě za mír ve světě, za pokoj v rodinách, zvláště za pokoj v našich srdcích.

“Pokoj je pouze v lidském srdci, jinde není k nalezení. V lidském srdci začíná válka nebo mír. Nechť je to naše dnešní modlitba. Dnes také můžeme, skrze blahoslavenou Pannu Marii, Pánu svěřit své osobní úmysly a potřeby. A proto jsme tady, což je dobře. Přinesme svá srdce před Pána a Pannu Marii. Ona nám rozumí, ví, co potřebujeme. Je nám dovoleno sdělit jí vše, co potřebujeme, vše, kvůli čemu jsme zde připutovali. Ale hlavně jsme se zde shromáždili jako společenství, jako církev, a naše úmysly ať jsou velké. Modleme se za církev, modleme se za celý svět…”, vyzval na začátku mše svaté Fra Bože Milić, OFM, který ve své promluvě mluvil o síle a důležitosti modlitby, o které k nám promlouvá Panna Maria.

“Letos jsme se shromáždili kolem Královny Míru, jak to děláme už více než 40 let. Letos jí chceme vzývat, Matku a Královnu Míru, a modlit se za sebe a za celý svět. Děkujeme Pánu, který nám posílá svou Matku, aby byla s námi v těchto časech velkých změn. Ona nám rozumí nejlépe, může nám nejlépe pomoci, protože ví, co je pro náš čas dobré a co je třeba udělat. Panna Maria byla po celá ta léta naší útěchou a útočištěm. S velkou láskou a péčí sleduje, co se děje, a aktivně se podílí na našem životě i na životě celého světa. Pečlivě pozoruje, co dnešní svět potřebuje,” řekl Fra Bože Milić, OFM a dodal, že Panna Maria vidí také naše potřeby, každodenní obyčejné maličkosti, stejně jako potřeby při zvláštních příležitostech.

“Jsme vděční, protože zde všichni nacházíme jídlo, které uspokojí každou chuť, jídlo vhodné pro každou duši, která hledá, žízní… Zde každý dostane to, co s upřímným srdcem hledá. Někdo hledá útěchu, někdo uzdravení, někdo smysl života, někdo pokoj, někdo hledá způsob, jak pokračovat navzdory všem problémům, a Maria k nám přichází a vede nás jasně a bezpečně. Zde nás všechny objímá mateřská a Boží ruka, všechny nás povzbuzuje a říká nám, abychom důvěřovali Boží prozřetelnosti a tomu, že věci půjdou správným směrem, říká nám, abychom se odevzdali Boží vůli podle příkladu té, která to učinila dokonalým a úplným způsobem,” řekl Fra Bože a zdůraznil, že při vyjadřování našich modliteb a potřeb “zde nejprve říkejme, aby se mi stalo podle Tvého slova, protože to je pro mě nejlepší, pro nás a pro celý svět.”

“My věřící víme, že nejlepší je, když se skrze nás děje Boží vůle, ne že my věřící něco děláme, ale že Boží vůle se děje skrze nás,” řekl Fra Bože a vysvětlil, že Panna Maria nás povzbuzuje, abychom směle vstoupili do komunikace s Pánem.

“I my musíme udělat krok. A musíme se rozhodnout, že se začneme modlit. I my se musíme rozhodnout žít svatým životem. I my musíme stát ve frontě před zpovědnicí. My jsme ti, kteří musí s Boží pomocí učinit rozhodující krok, protože jsme svobodné bytosti. Jsme lidé svobodné vůle, schopní vztahu a komunikace s Bohem. Panna Maria nás povzbuzuje, abychom zde byli odvážní, abychom se nebáli. Teď není čas se bát. Teď není vhodná chvíle váhat. Je to doba, kdy je zapotřebí odvahy a odhodlání, kdy jsou věřící žádáni, aby dovolili Bohu, aby působil v jejich životech. Je to doba, ve které nám Bůh skrze Marii ukazuje, co se stane, když člověk dovolí Bohu, aby jednal v jeho životě. Pak věci zapadnou na své místo, pak události naberou svůj směr,” řekl Fra Bože a vysvětlil, že když dovolíme Bohu, aby v našem životě působil, nebudeme osvobozeni od problémů, starostí, nemocí, ale pocítíme a zažijeme Boží pomoc v tom všem a uvidíme šťastná řešení.

Po mši svaté následovala společná hodinová adorace před nejsvětější svátosti oltářní, která v tichosti trvala až do 7:00 hodin ráno.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com