Fra Zvonimir Pavičić, OFM: Jsme vděční za setkání s tolika poutníky

Medjugorský farář Fra Zvonimir Pavičić, OFM, u příležitosti 43. výročí zjevení Panny Marie v Medjugorii řekl, že cítí radost a vděčnost za vše, co nám Pán dává: “Tyto dny jsou pro nás ve farnosti Medjugorje, která dnes slaví 43. výročí zjevení Panny Marie, vždy speciální. Přichází zde mnoho poutníků z celého světa, mnozí z nich zde během noci a brzkého rána přicházejí pěšky, aby splnili své sliby, které dali Královně Míru a zároveň poděkovali za přijaté milosti.”

SETKÁVÁNÍ S POUTNÍKY

“V těchto dnech jsme my kněží, z důvodu velkého počtu zpovědí a dalších povinností, vždy trochu unavení. Ale přes to všechno cítíme velkou radost, že se zde můžeme setkávat s tolika lidmi a poutníky, kteří přicházejí pěšky z různých míst, kteří konají poutě po celou noc, kdy přicházejí z Chorvatska, Bosny a ze vzdálených zemí. Je opravdu hezké vidět je tady kolem Panny Marie.” řekl fra Zvonimir, který se letos zúčastnil Pochodu Míru z Humace do Medjugorie.

POCHOD MÍRU A ATMOSFÉRA MODLITBY

“Letos proběhl 33. ročník mezinárodního Pochodu Míru, který je organizován a koncipován jako volání po míru a pokoji a také jako čin pokání, který poutníci, kteří jsou v Medjugorii, konají, aby prosili Pána o pokoj do srdcí a mír pro celý svět. Vzhledem k množství lidí, kteří přicházejí na tento Pochod Míru, zejména z východních zemí vidíme, že mír je v dnešním světě velmi potřebný. Všichni si jsme vědomi válek a nepokojů, které se v současné době odehrávají. Vytrvejme proto v těchto kajícných skutcích, abychom od Pána vyprosili pokoj pro každou zemi a každé srdce.

Medjugorie má opravdovou sílu, která je prostá a tichá, která není vtíravá, není nijak agresivní. Medjugorie se jednoduše modlí, modlí se den za dnem, a to uznávají věřící, ti prostí věřící, kteří přicházejí do Medjugorie a cítí zde atmosféru modlitby a učí se zde modlit, učí se budovat svůj život s Bohem. Teprve, když jsem začal cestovat po světě ve službě, abych navštívil poutníky v jejich zemích, viděl jsem, co pro ně vlastně Medjugorie znamená, co Medjugorie znamená pro svět. Nejsme nafoukaní, nemáme žádné letáky, reklamy, ale Medjugorie, jako modlitební místo, přitahuje věřící z celého světa.” řekl fra Zvonimir Pavičić, OFM.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com