Papež při modlitbě Anděl Páně: Bůh je ten, který tě bere za ruku

Při promluvě během nedělní modlitby Anděl Páně 30. června se papež František zamýšlel nad dnešním evangelijním příběhem o zázračném uzdravení ženy s krvácením a vzkříšení Jairovy dcery.

“Bůh nikoho nediskriminuje, protože miluje všechny,” řekl papež František při nedělní ranní modlitbě Anděl Páně. Svatý otec svou úvahu založil na dvou “propletených” zázracích z dnešního evangelia: na uzdravení ženy s krvácením, když se dotkla Ježíšova pláště, a na tom, že Ježíš vzal za ruku Jairovu dceru, když ji vzkřísil z mrtvých.

Papež František zdůraznil význam fyzického doteku v obou příbězích, které se týkaly lidí považovaných za rituálně nečisté. “Ještě před fyzickým uzdravením Ježíš zpochybňuje náboženský omyl, podle něhož Bůh odděluje čisté na jedné straně a nečisté na straně druhé,” řekl Svatý otec a vyzval věřící, aby si tento obraz zafixovali ve svých srdcích: “Bůh je ten, který tě bere za ruku a zvedá tě, ten, který se nechává zasáhnout tvou bolestí a dotýká se tě, aby tě uzdravil a dal ti znovu život,” dodal.

Přes všechna utrpení tohoto života, ani tváří v tvář hříchu si nás Bůh nedrží od těla. Naopak, podle papeže se přibližuje, aby se nechal dotknout a dotkl se nás, a vždy nás pozvedá ze smrti. Papež František dále vyzval věřící, aby “hleděli na Boží srdce” právě proto, že “potřebujeme církev a společnost, která nikoho nevylučuje, která s nikým nezachází jako s ‘nečistým’, aby každý se svým vlastním příběhem byl přijat a milován bez nálepek a předsudků”.

Ve svých pravidelných apelech vyzval papež František všechny přítomné, aby prosili Nejsvětější Srdce Ježíšovo, “aby se dotklo srdcí těch, kdo touží po válce, aby se obrátili k plánům dialogu a míru”. Zdůraznil, že je důležité pokračovat v modlitbách za mír na Ukrajině, v Palestině, Izraeli a Myanmaru, i na mnoha dalších místech, kde je tolik utrpení kvůli válce.

 

zdroj: www.cirkev.cz