Čeští a moravští biskupové se sejdou na Velehradě na 140. plenárním zasedání

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se i letos zúčastní Dnů lidí dobré vůle na moravském Velehradě. Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby 5. července ke cti sv. Cyrila a Metoděje bude olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, kázat bude apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Po skončení Cyrilometodějských slavností budou ve velehradském poutním domě Stojanov od 6. do 8. července zasedat biskupové na 140. plenárním zasedání ČBK.

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE 2024

Biskupové Čech, Moravy a Slezska dorazí na Velehrad již 4. července. Mši svatou pro pro zdravotně postižené a pěší poutníky bude od 15:00 hodin ve velehradské bazilice sloužit brněnský biskup Pavel Konzbul Od 18:00 hodin se zde také uskuteční Modlitba za vlast za účasti českých a moravských biskupů, kterou bude přenášet živě TV Noe. Biskupové se také zúčastní benefičního koncertu Večer lidí dobré vůle, který proběhne od 20:00 hodin v areálu před bazilikou a bude ho přenášet Česká televize.

V hlavní den cyrilometodějských oslav 5. července budou biskupové koncelebrovat poutní mši svatou v 10:30 hodin, hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, kázat bude apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. V 15:00 hodin se bude konat ve velehradské bazilice řeckokatolická svatá liturgie, hlavním celebrantem a kazatelem bude apoštolský exarcha Ladislav Hučko. V 16:30 bude také bohoslužba v Mikulčicích, letos bude jejím hlavním celebrantem emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle, kazatelem pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ A VÝJEZD DO STRÁNÍ

Na programu plenárního zasedání, které ve dnech 6. – 8. července naváže na Dny lidí dobré vůle, budou mimo jiné jednání o ekonomických záležitostech či podněty z jednotlivých komisí a rad ČBK. Biskupové budou také hovořit o přípravách na Jubilejní rok 2025. Vyslechnou si rovněž od pozvaných hostů, Mons. Tomáše Halíka a P. Prokopa Brože, zprávu o nedávné synodě farářů, která se konala letos na jaře ve Vatikánu. Na zasedání dorazí i zástupci Charismatické obnovy a člen předsednictva Evropského laického fóra, kteří biskupům představí své činnosti a aktivity. Plenárního zasedání se bude účastnit i apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo i předsedové konferencí vyšších představených mužských a ženských řeholí, arciopat Prokop Siostrzonek OSB a s. Krista Chládková OP. Dne 6. července budou biskupové sloužit společnou mši svatou v 18:00 hodin ve velehradské bazilice. Hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský, Jan Graubner, předseda ČBK a kázat bude plzeňský biskup Tomáš Holub.

V neděli 7. července biskupové odjedou společně nejprve do Suché Lozi, kde si pohlédnou kostel sv. Ludmily a poté se vydají do Strání, rodné obce arcibiskupa olomouckého Josefa Nuzíka, kde budou společně slavit od 10:00 hodí mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže. Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Stanislav Přibyl, kázat bude ostravsko-opavský biskup Martin David. Po bohoslužbě požehnají nový reliéf P. J. Olejníka a společně se pomodlí u jeho hrobu.

V pondělí 8. července budou biskupové dále pokračovat v jednání.

Po skončení plenárního zasedání bude ze závěrů jednání vydána tisková zpráva.

 

zdroj: www.cirkev.cz