V Medjugorii začala duchovní obnova pro kněze

V pondělí 1. července 2024 začala v Medjugorii 27. mezinárodní duchovní obnova pro kněze, která potrvá až do pátku 5. července 2024 . Jejím mottem je: “Maria si vybrala lepší úděl…” (Lk 10, 42). Přednášejícím je Fra Ante Vučković, OFM, který předsedal zahajovací mši svaté za účasti 170 kněží. 

Fra Ante ve své homilii s odkazem na evangelní úryvek z Matoušova evangelia, v němž Ježíš posílá své učedníky na druhý břeh jezera, řekl, že je to vhodné téma pro první den této duchovní obnovy a pokračoval, že je potřeba vyjít z izolace a vytvářet společenství, projevit hlubokou důvěru v Boží slovo a naučit se sloužit druhým.

Dále pokračoval, že poslání “přeplout” by mělo být chápáno jako přikázání přejít z hříšného života do toho svobodného a že Medjugorie je privilegované místo, kde velká část lidí poslouchá Boží přikázání a mnohem snadněji uskutečňuje tento přechod.

“Jsme povoláni, abychom přešli i my. Jak však plánujeme tento náš přechod uskutečnit? A jakými silami, jakým způsobem? Je potřeba, aby všichni tuto hranici, hranici obrácení ve svém životě jednou překročili. Ale jak na to, jak se na tento přechod vnitřně nastavit? Vždy se můžeme ptát sami sebe: Jak je to s mým životem? Izoloval jsem se od druhých, nebo jsem se naučil vytvářet společenství plynoucí z Boží blízkosti? Jsem ve vztahu k Němu stále cizincem, rozumím vůbec Jeho slovům, Jeho gestům? Je pro mě někým vzdáleným, kdo ke mě promlouvá neznámým jazykem, nebo se mi otevřela možnost důvěřovat Jeho slovu, i když jsem mu zpočátku nerozuměl? Naučil jsem se, když se dívám na celý svůj život, sloužit druhým?”, to jsou otázky, které Fra Ante ve své promluvě kladl a řekl, že je potřeba na ně odpovědět a najít si ve svém životě na jejich zodpovězení čas.

“Medjugorie je velmi specifické místo, které nám jako společenství i jako jednotlivcům umožňuje najít si čas na tyto velké otázky. A když se zde ponoříme do Boží blízkosti, můžeme odtud odcházet s vědomím, že jsme tolik potřebné odpovědi našli,” uzavřel fra Ante Vučković.

Kromě účasti na večerním modlitebním programu a přednáškách se účastníci těchto duchovních cvičení budou modlit růženec při výstupu na kopec zjevení, křížovou cestu při výstupu na horu Križevac, zúčastní se také adorací a poslední den navštíví hrob Fra Slavka Barbariće, OFM, který tuto duchovní obnovu založil.

Letos se duchovní obnovy účastní 203 kněží z 36 zemí: Itálie, Rumunska, Brazílie, Albánie, Kamerunu, Burkina Faso, USA, Malawi, Anglie, Indie, Irska, Španělska, Kolumbie, Maďarska, Guatemaly, Mexika, Německa, Švýcarska, Chorvatska, Slovinska. Bosny a Hercegoviny, Srbska, Ukrajiny, Litvy, Moldavska, Izraele, Řecka, Lotyšska, Polska, Slovenska, Koreje, Belgie, Argentiny, Uruguaye a Francie.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com