Papež při návštěvě Terstu: Uzdravme raněné srdce demokracie

V neděli 7. července, během jednodenní návštěvy severoitalského Terstu, pronesl papež František závěrečnou řeč Italského katolického sociálního týdne, při které se podělil o své myšlenky týkající se krize demokracie.

Svatý otec pronesl v Terstu závěrečnou řeč 50. italského katolického sociálního týdne a vyzval církev, aby pomohla napravit krizi demokracie prostřednictvím své účasti a politické lásky. V projevu k více než 900 delegátům z diecézí a sdružení z celé Itálie papež apeloval na demokratický proces, který zahrnuje osobní i komunitní angažovanost.

Připomněl, že první Italský katolický sociální týden se konal v roce 1907 a že pozdější ročníky pomohly urychlit italský demokratický proces po druhé světové válce. Každoroční akce, která byla obnovena v roce 1988, vychází ze sociální nauky církve a snaží se nabídnout evangelijní pohled na sociální jevy.

“Demokracie prochází krizí napříč různými společnostmi a národy, a to je výzva k odpovědnosti vůči těmto společenským proměnám pro všechny křesťany, ať už žijí a pracují kdekoli, v každé části světa.”

Papež František poté nabídl obraz krize demokracie jako “raněného srdce”, v němž se může rozmáhat korupce a sociální vyloučení a moc se stává neschopnou sloužit svým voličům.

“Samotné slovo ‘demokracie’ se neshoduje pouze s hlasováním lidu, ale vyžaduje vytvoření podmínek pro vyjádření a účast všech,” uvedl Svatý otec a dodal, že demokratická účast musí být vštěpována již od útlého věku, aby si občané osvojili kritický smysl “pro ideologická a populistická pokušení”.

Papež vyzval křesťany, aby podporovali plodný dialog mezi náboženstvím a společností a zároveň zachovávali důstojnost osoby. “Principy solidarity a subsidiarity” podle něj pomáhají budovat pouta demokracie, neboť podporují účast a překonávají lhostejnost, která je podle papeže “rakovinou demokracie”.

Svatý otec dále podpořil záměr demokratické účasti obrazem “uzdraveného srdce”. “Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme mnoho znamení působení Ducha Svatého v životě rodin a společenství, a to i v oblasti ekonomiky, technologie, politiky a společnosti. Demokracie s uzdraveným srdcem podporuje sny o budoucnosti, zapojuje a vyzývá k osobní a komunitní angažovanosti.”

Papež také uvedl, že katolíci se musí dívat dál než na rychlá řešení neduhů demokracie a nikdy se nesmí stáhnout do “marginální nebo soukromé víry”. “To znamená ani ne tak požadovat, aby byl někdo vyslyšen, ale především mít odvahu předkládat ve veřejné diskusi návrhy ve prospěch spravedlnosti a míru.”

Křesťanská angažovanost v politice musí nabývat aspektů “politické lásky” nebo “politické charity”, které umožňují politice “povznést se k odpovědnosti a překročit polarizaci”.

“Učme se v této lásce, abychom ji šířili ve světě, kde chybí občanské zanícení,” uzavřel papež František. “Učme se lépe kráčet společně jako Boží lid.”

 

zdroj: www.cirkev.cz