V Medjugorii se sešlo společenství kněží z celého světa

V týdnu od 1. do 5. července 2024 v Medjugorii proběhla 27. mezinárodní duchovní obnova pro kněze, jejíž tématem byl úryvek z Lukášova evangelia: “Maria si vybrala lepší úděl…” (Lk 10, 42). Celkem se těchto rekolekcí účastnilo 203 kněží z 36 zemí: Itálie, Rumunska, Brazílie, Albánie, Kamerunu, Burkina Faso, USA, Malawi, Anglie, Indie, Irska, Španělska, Kolumbie, Maďarska, Guatemaly, Mexika, Německa, Švýcarska, Chorvatska, Slovinska. Bosny a Hercegoviny, Srbska, Ukrajiny, Litvy, Moldavska, Izraele, Řecka, Lotyšska, Polska, Slovenska, Koreje, Belgie, Argentiny, Uruguaye a Francie.

POSTŘEHY ZÚČASTNĚNÝCH KNĚŽÍ

“Když na sebe vezmete odpovědnost za vedení duchovních cvičení, berete tím na sebe zároveň i odpovědnost před Bohem a před lidmi, kteří přišli. Kněží mají potřebu zastavit se ve své každodenní práci a získat tak duchovní potravu na další rok, pro svůj život a angažovanost,” řekl Fra Ante Vučković, OFM, člen františkánské provincie Nejsvětějšího Vykupitele se sídlem ve Splitu, který byl lektorem na těchto duchovních cvičeních.

“Věřím, že pokud obnovíme kněžství a kněze, pak znovu obnovíme křesťanství. Stanou-li se kněží svědky, bude pro Boží lid snazší nalézt Krista, setkat se s Ním a žít v Jeho blízkosti,” řekla Fra Jozo Grbeš, OFM, provinciál Hercegovinské františkánské provincie, na téma důležitosti duchovní obnovy kněží.

“To, co mě přitahovalo na těchto duchovních cvičeních je atmosféra Medjugorie a také lektor Fra Ante Vučkoviće, OFM, který je jakýmsi nástupcem Tomislava Ivančiće a Zvjezdana Liniće a mnohých, kteří poznamenali epochu duchovních chorvatských dějin,” řekl P. Ivan Jurić, farář farnosti Svatého kříže v Osijeku.

“Jezdím do Medjugorie na duchovní cvičení pro kněze již 10 let. Minulý rok jsem nepřijel a moc mě mrzelo, že jsem si nedokázal najít čas. Je pro mě velmi důležité přijít sem, být s kněžími, s Pannou Marií, přebývat v modlitbě,” řekl P. Filip Šabalja z diecéze Krk, člen komunity Omnia Deo.

“Tato spiritualita a bohatství znamenají pro kněze a věřící hodně. My, kteří následujeme Mariinu cestu, bychom si měli vybrat tu lepší část. Každý den v našich životech bychom měli žít tak, jak žila Maria, ne o tom pouze hovořit,” řekl P. Jožef Ser z farnosti Salaši v srbské Vojvodině na téma letošního motta duchovní obnovy.

“Vždy se těším do Medjugorie, zvláště když je zde společenství kněží z celého světa. Potřebujeme duchovní osvěžení, abychom viděli, co jsme v loňském roce udělali a nabrali sílu pro další pastorační a osobní vítězství s novým nadšením a posilou Ducha svatého,” řekl o svém příjezdu P. Ante Bojanić, farář farnosti Krista Krále v Domaslovci u Samoboru v Chorvatsku.

“Jsem tu poprvé. O duchovní obnově jsem slyšel od kolegy kněze a doufám, že tato duchovní obnova přinese ovoce. Moc se mi líbí, že duchovní cvičení je organizováno tímto způsobem. Farníci z farnosti Medjugorje vyšli vstříc kněžím, kteří přijíždějí, a ukázali tak svou pohostinnost a velkorysost,” řekl P. Darko Endrich, kněz arcidiecéze Vrhbosna v Sarajevu, kde také slouží.

Na závěrečnou mši svatou dorazili také farníci, kteří ve svých domovech nabídli kněžím, účastnícím se těchto duchovních cvičení možnost bezplatného ubytování.

POSTŘEHY FARNÍKŮ

“Již od samotného počátku těchto duchovních cvičení, tedy 27 let, ubytováváme v našem domě kněze. Je to úžasný zážitek. Pro mě a celou naší rodinu je to něco výjimečného. Jsou tak šťastní a my jsme díky nim ještě šťastnější,” řekla Jakica Juričić, farnice z Medjugorie, o těchto výjimečných dnech, kdy ve svém domě nabízí kněžím možnost bezplatného ubytování.

SLOVA MONS. ALDA CAVALLIHO

Závěrečné mši svaté předsedal apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medjugorje, arcibiskup Aldo Cavalli, který během své promluvy povzbuzoval spolubratry kněze v jejich zodpovědné a výjimečné službě. Podělil se s nimi o svou zkušenost s Kristem a dotkl se také úryvku z Lukášova evangelia, v němž Pán posílá své učedníky do světa a zdůrazňuje slova: “Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proste pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.”

ZÁVĚREČNÉ PODĚKOVÁNÍ FRA ZVONIMIRA PAVIČIĆE, OFM

“Děkuji za všechno Pánu a Matce Boží, která nás v zde Medjugorii vždy mateřsky provází. Děkuji apoštolskému vizitátorovi, Mons. Aldovi Cavallimu, za jeho úvodní pozdravy a společné slavení této závěrečné mše svaté. Děkujeme Fra Antemu Vučkovićovi, OFM, který nás doprovázel svými slovy, přednáškami, myšlenkami, prostou bratrskou přítomností a láskou. Zvláště bych chtěl poděkovat rodinám, které přijaly kněze do svých domovů. Tuto mši svatou slavíme s vámi a také pro vás. Přijmout kněze do svého domova nemůže znamenat nic jiného, než přijmout Boží požehnání,” poděkoval medjugorský farář Fra Zvonimir Pavičić, OFM všem přítomným a organizátorům 27. mezinárodní duchovní obnovy pro kněze v Medjugorii.

Během těchto pěti dní se v Medjugorii účastnilo večerního modlitebního programu více než 200 kněží, kteří vyslechli nespočet zpovědí, účastnili se výstupu na Podbrdo, Križevac a navštívili hrob Fra Slavka Barbariće, OFM, který v roce 1996 poprvé inicioval tato duchovní cvičení pro kněze.

 

zdroj: www.radio-medjugorje.com