K zamyšlení

Fra Ljubo Kurtović, OFM: Čas modlitby

Jak nepromarnit život a posvětit čas, který je nám dán? Panna Maria nám mnohokrát mluvila o…


Tereza Gažiová: Nechť je tento čas časem modlitby

Nechť je tento čas časem modlitby Čas modlitby je ve škole Královny Míru časem lásky. Dnes nás…


Fra Slavko Barbarić, OFM: Příprava na mši svatou

Pokud mám čas, jdu do kostela o něco dříve a modlím se následující modlitby. Mohu se je také modlit…


Fra Ljubo Kurtović, OFM: Ježíš je pokoj

Královna Míru Když se vizionáři v Medjugorii ptali Panny Marie: "Kdo jsi?", ona se jim představila…


Tereza Gažiová: Přináším vám Ježíše

Svět potřebuje Ježíše "Svět potřebuje Ježíše, proto, děti moje, hledejte ho v modlitbě." Tak…


Fra Slavko Barbarić, OFM: Bůh je zde, buďte svatí

Je důležité opět zdůraznit, že Maria nás vychovává a učí jednoduchým způsobem. Pro ni, jako Matku,…


Tereza Gažiová: Modlitba za pokoj a dobré skutky

Svět je bez naděje, říká nám naše nebeská Matka. Ale Bůh nám ji neodebral. On je naše naděje.…


Tereza Gažiová: Vedu vás na cestu Pokoje

Maria nám dnes říká, že zlo má vlastnosti větru, který ničí životy. Je to vítr silný jako hurikán,…


Fra Ljubo Kurtović, OFM: Pokoj je poklad, po kterém touží každé srdce

Podíváme-li se na historii lidstva, vidíme, že neexistuje období, ve kterém by v žádné části naší…


Fra Slavko Barbarić, OFM: Zakoušení Boha při Mši svaté

Všechno směřuje právě k tomu, aby mše svatá byla zakoušením Boha, který se zjevil ve svém Synu jako…