Fra Ljubo Kurtović, OFM: Pokoj je poklad, po kterém touží každé srdce

Podíváme-li se na historii lidstva, vidíme, že neexistuje období, ve kterém by v žádné části naší země nebyly války, nenávist a zabíjení. Bolestně cítíme, že zde na zemi žádný ráj není. Žijeme v době, kdy stále častěji zažíváme obavy, hrozby a prognózy konfliktů mezi národy, pro které nevidíme konce. Lidé jsou stále více znepokojeni a vystrašeni hrozbami zla a nenávisti, o kterých nám Panna Maria v tomto poselství vypráví. Jako by byl svět už nějakou dobu pod nadvládou temných sil.

“Větry zla, nenávisti a nepokoje dují zemí, aby ničil životy,” říká Panna Maria a varuje nás. Všechny války začínají v lidském srdci. Žádná válka se neobejde bez zla a Satana. On je ten, kdo vzbuzuje nenávist, hrozbu, strach a zabíjení. Kromě fyzického konfliktu a boje se zbraněmi existuje také duchovní boj.

Panna Maria nás jako matka vybízí, abychom v duchovním boji proti nenávisti, zabíjení a válce používali duchovní prostředky modlitbu, půst a oběti, které budeme přinášet Bohu. Nenávist, zabíjení a zlo jsou známkami toho, že se jedná o duchovně zlou sílu.

Proti zlým silám jsou účinné pouze modlitba, půst, oběť a volání k Bohu. V Markově evangeliu nás Ježíš varuje: Tento druh nemůže být vyhnán ničím jiným než modlitbou a postem” (Mk 9,29). Ježíš varuje apoštola Petra a nás všechny, že Satan nás všechny tříbí jako pšenici. Ježíš se modlil, aby Petrova víra neoslabila a aby posiloval své bratry. Válku a nenávist nelze zastavit pouze zbraněmi. Zbraně mohou dočasně zastavit nepřítele, ale nenávist zůstává. Dříve nebo později znovu vzplane a nikdy nebude mír.

Pokoj, který Ježíš slíbil a o kterém Panna Maria neustále mluví, je pokoj, který vychází z proměněného srdce. A jen Bůh může proměnit srdce. Bůh potřebuje naše modlitby, potřebuje, aby se naše srdce obrátila modlitbou, půstem a pokáním, aby skrze tato srdce mohl dát sílu, milost obrácení a světlo tam, kde je nenávist. Bůh potřebuje obrácená srdce. Bůh potřebuje, abyste přišli na tento svět.

Pouze skrze vroucí, vytrvalou a intenzivní modlitbu může Bůh přijít a přinést svůj pokoj i těm, kteří nevěří. Ti, kteří jsou nejzodpovědnější a nejmocnější, nemohou dosáhnout pokoje bez pomoci modliteb věřících.

Panna Maria nás s velkou naléhavostí upozorňuje, že toto je čas, ve kterém musíme volat k Bohu duchovními zbraněmi, aby nám přišel na pomoc a osvobodil nás. Zvláště pak ti, kteří jsou zasaženi válkou a nenávistí.

 

 

MODLITBA:

Matko a Královno míru, ty, která jsi nás porodila a dala Ježíši, Knížeti pokoje, a která nepřestáváš volat své děti a klepat na dveře našich srdcí, oroduj za nás před svým Synem Ježíšem. Chceme, Maria, dělat to, k čemu nás vyzýváš: Udělej všechno, co ti můj Syn řekne.” Ty, ó Matko, která vidíš vše, co nám chybí a po čem toužíme, buď s námi, a zvláště s těmi, kteří na vlastní kůži zakoušejí hrůzy nenávisti, zla a zabíjení. Pane, ty, který jsi zvítězil nad zlem a nenávistí, zvítězíš i v srdcích lidí, v nichž začínají všechny války, nenávist a zabíjení. Kéž váš pokoj, který je silnější od zla a smrti, osvobodí každé lidské srdce plné nenávisti a pomstychtivosti. Kéž se tvůj mír skrze nás šíří do našich rodin, společenství a národů. Amen.