Fra Ljubo Kurtović, OFM: Ježíš je pokoj

Královna Míru

Když se vizionáři v Medjugorii ptali Panny Marie: “Kdo jsi?”, ona se jim představila slovy: “Jsem Královna Míru.” V první den zjevení viděli vizionáři, kteří tehdy byli ještě dětmi, Pannu Marii s malým Ježíšem v náručí. Ona je Královnou Míru, která nám daruje Ježíše, knížete pokoje. Ona je tou, která nás vede k Ježíši. “On jediný může darovat pokoj a radost,” hovoří často Panna Maria ve svých poselstvích.

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám

Několik hodin před ukřižováním nám Ježíš řekl tato slova: “Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!” (Jn 14, 27). Ježíšův pokoj nebyl ovlivněn vnějšími okolnostmi. Nacházel se v nezáviděníhodné situaci, protože věděl, co se s ním za několik hodin stane. Věděl, že na něho padne všechna zloba a nenávist. Bylo těžké snášet muka kříže, posměchu a ponižování. Ale on zůstával v pokoji.

Víme, jak před svým umučením Ježíš trpěl v Getsemanské zahradě, silnými bolestmi a potil se krvavým potem. Ježíš prožil těžké chvíle bolesti a zkoušek se svým Otcem v modlitbě. Zřekl se své vůle, přijal vůli Otce a odevzdal se jeho vedení. Po modlitbě byl Ježíš naplněn hlubokým pokojem, ve kterém se setkal s vojáky a s Jidášem, který ho přišel zradit.

Ježíš nám daruje pokoj, který vychází z modlitby

Tento pokoj, který vychází z modlitby a odevzdanosti, nám Ježíš daruje. Jak ho můžeme přijmout? Jediný způsob, jak můžeme najít pokoj, je odevzdat svůj život Bohu. Věřit, že on všechno vede k našemu věčnému dobru. Možná ho ve chvílích bolesti a utrpení nedokážeme pochopit, ale můžeme tyto okamžiky prožívat s nadějí a v odevzdanosti.

Když naše srdce trápí selhání, únava, nepříjemné chvíle a setkání, těžké překážky, strachy a obavy, tehdy se naše duše stává propastí, ze které vychází všechno zlo. Nepokojné srdce je nebezpečí, do kterého můžeme spadnout a utopit svůj život. Když se apoštolové ocitli v bouři, prosili Ježíše, aby je zachránil, protože vlny zaplavily loď, ve které se plavili. A Ježíš poručil moři a větru a nastalo velké ticho.

Věčnost se ozývá pouze v tobě

Vše, co na tomto světě zažijeme rychle skončí. Radosti i starosti rychle pominou. Zdraví se ztrácí tak rychle, jak rychle se daří léčit choroby. Pokoj srdce nastává, když se podíváš přes zeď problémů a neštěstí, přes zeď přílišných radostí a rozkoší. Člověk by neměl zpychnout v radosti a v těžkostech si zoufat. Zde na zemi je vše omezené, věčnost se ozývá pouze v tobě. Když se srdcem dotkneš věčnosti, Boha, tehdy v tobě nastává pokoj a bezpečí naplní tvé srdce.

Panna Maria k nám přichází z věčnosti a chce nás přivést ke zkušenosti pokoje, který už dnes můžeme přijímat od Ježíše prostřednictvím modlitby.

MODLITBA:

Pane Ježíši, ty jsi se nebál sestoupit z nebeského trůnu do lůna Nejsvětější Matky Marie. Tak moc jsi miloval člověka, že jsi měl důvěru odevzdat se do lidské lásky a starostlivosti. Vše jsi to učinil pro nás a kvůli nám. Děkujeme ti, že jsi se chtěl stát člověkem, aby jsi prožil lidský život ve všem, kromě hříchu, podobný tomu našemu. Svým životem jsi nám ukázal, jak je možné zůstat a být Boží , i přes všechno trápení a kříže. Ukázal jsi nám, že je možné žít v pokoji, i když jsme zasaženi zlem a nenávistí. Ježíši, chceme ti odevzdat svůj život a životy svých bližních. Zvláště ti odevzdáváme ty, kteří jsou zasaženi válkou, pronásledováním a nenávistí svých bližních. Buď s nimi, aby jejich srdce nezůstaly ovlivněná zlem, které vytrpěli. Ať tvůj pokoj zvítězí v srdcích všech, kteří tě hledají upřímným srdcem. Amen

 

zdroj: www.svetlomariino.sk